Eştoplumlaştırmacılık

Eştoplumlaştırmacılık, (İngilizce:Consociationalism) farklı gruplaşmaların temsil edilmesini sağlayan, özellikle derin ayrılıkların yarattığı çatışmaları yönetebileceği düşünülen bir devlet yönetimi biçimi. Sık sık güç paylaşımı terimi ile aynı anlamda kullanılır. Ancak teknik olarak güç paylaşımının sadece bir biçimidir.[1]

Terim sık sık korporatizm ile yakın akraba kabul edilir ve bir görüşe göre korporatizmin bir biçimidir. Buna karşın diğer görüş ise korporatizmin sınıf çatışmalarını gidermek için tasarlandığını, buna karşın eştoplumsallaştırmacılığın etnik ve dini farklılıklar dolayısıyla ortaya çıkan sosyal parçalanmayı uzlaştırmak amacıyla gündeme gelmiş olduğunu ileri sürer.[2]

Eştoplumlaştırmacılığın amacı devletin stabil olabilmesi, güç paylaşımının korunması, demokrasinin korunması ve şiddetten kaçınmaktır. Konsesyonalizm çeşitli dinsel gruplar arasındaki ilişkiyi düzenlemek için kullanıldığında buna Konfesyonalizm adı verilir. Konfesyonalizm'in uygulandığı ülkelere Lübnan örnek olarak verilebilir.

Kaynakça

  1. O'Leary, Brendan (2005). "Debating consociational politics: Normative and explanatory arguments". Noel, Sid JR. From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies. Montreal: McGill-Queen's Press. s. 3–43. ISBN 0-7735-2948-9. http://books.google.com/?id=oQHX2Xz185EC&printsec=frontcover#PPA3,M1.
  2. .Anke Hassel. Wage setting, Social Pacts and the Euro: A New Role for the State. Amsterdam, Netherlands: Amsterdam University Press, 2006. P281.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.