Doktora

Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır. Doktora eğitimi tezli yüksek lisansın ardından yapıldığında sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bu unvanın uluslararası resmi tanımlama terimi ise "Ph.D."dir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisansını da tamamladıktan sonra Doktora Programı'na başvururlar. Ancak sadece lisans programını tamamlayanlar da başvuru yapabilirler. Buna, Bütünleşik Doktora Programı ya da Birleştirilmiş Doktora Programı denir.

Genellikle dört yıllık lisans eğitimi sonrası, akademik unvan anlamında yüksek eğitim aldığı kurumda bir eğitimci olabilme statüsüne yükselebilmek için kişinin kendi branşında uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) tanımlayarak tamamlaması, yani kişisel unvan olarak akademik açıdan doktor, doçent veya profesör olma sürecinin tamamı olarak da tanımlanabilir.

Akademik Kariyer Süreçleri

Doktora, en yüksek seviyeli akademik derecedir. Bir bilim dalında, doktora derecesine sahip olmak, doktorayı veren akademisyenler seviyesine yükselmek, onlarla eşit duruma gelmek demektir. Bir başka deyişle doktora bilimsel yeterlilik derecesidir. Doktorasını yapmış herkes o alanda eşit yeterliliktedir. Doçentlik ve profesörlük sadece akademik unvanlar olup, doktora ile desteklenmediği takdirde, o bilim dalında bilimsel yeterliliğe karşılık gelmezler. Bu yüzden bilimsel yeterlilikte esas olan doktoradır. Doktora, uluslararası itibar taşıyan bir bilimsel unvan olmasına rağmen, doçentlik ve profesörlük başka üniversiteler ve/veya ülkelerce tanınmayabilir. '' Doktora vermek '' diye terimlenir.

Doktora'nın amacı öğrenciye bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorum yapabilme ve yeni sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme yeteneği kazandırmasıdır. Bu programı tamamlayarak "doktor unvanı" alırsınız. YÖK'ün (Yüksek Öğretim Kurulu) belirlediği şartlara göre doktoraya başvurmak için lisans mezunu olarak başvuruyorsanız eğer ALES’ten en az 80 puan, yüksek lisans mezunu olarak başvuruyorsanız da en az 55 puan almanız gerekmektedir. Ayrıca YDS'den (Yabancı Dil Sınavı) 55 puan ya da YÖK'ün kabul ettiği başka bir dil sınavından benzer puan almanız gerekmektedir. Bunlar olmazsa olmaz şartlardır. Ancak üniversiteler ek koşullar sunma hakkına da sahiptir. YÖK'ün belirlediği şartlarla başvuruları kabul eden üniversiteler olduğu gibi ayrıca referans mektubu, lisans ya da yüksek lisans diploma derecesi, mülakat gibi şartlar sunan üniversiteler de vardır. Bunun için duyuruları dikkatli bir şekilde takip etmeli bütün şartları yerine getirdiğinizden emin olmalısınız.

Doktora Süreci

Doktora eğitiminde aday, 2 dönemlik (1 yıl) ders döneminin ardından doktora yeterlilik sınavına girer. Yeterlilik sınavı başarılı bir şekilde verilebilirse aday tez dönemine geçer, başarısız olunması durumunda adaya süre verilerek bir sonraki yeterlilik sınavına hazırlanması istenir. Üç yeterlilik sınavından başarısız olan aday doktora ders dönemine yeniden başlar. Yeterlilik sınavı sonrası tez yazma sürecine girilir. Normal şartlarda Doktora tez yazma süresi 3 yıldır. Bu süreçte tez izleme komiteleri tarafından belirli aralıklarda yazımı devam eden tez değerlendirilir. Tezini bitiren aday doktora tez savunmasına girer, başarılı bir şekilde savunabilirse mezun olur. Başarısız olması durumunda bir sonraki tez savunmasına hazırlanır.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  1. "Doktora Nedir?". http://yukseklisans.net/doktora-nedir. Erişim tarihi: 25 Kasım 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.