Doğu akçaağacı

Doğu akçaağacı (Acer sempervirens

Yapısı ve Yaşam Formu

Bazen ağaç bazen de çalı formunda olup 12 m kadar boy yapabilir. Genellikle yapraklarını döker. Yapraklar 1–3 cm büyüklüğünde ve sapları kısadır (1–2 cm). Yapraklar üç loblu, sığ loplu veya lopsuz olabilir. Yaprak kenarları düz veya çok az dişli olup, deri gibi sert ve tüysüz, üst yüzü yeşil, alt yüzü açık yeşildir. Çiçekler çok kısa saplıdır ve dik kurullar oluşturur. Çiçeklenme, yapraklanma ile birlikte olur. Meyveler kanatlı, yapışık ikili gruplar halinde sarkık ve iğ biçimindedir. Kanatlar 1-1,5 cm uzunlukta birbirine paralel veya dar açılıdır.

Ekolojisi

Kuru orman alanlarında münferit olarak veya küçük topluluklar halinde bulunur. 100–1350 m yükseltiler arasındaki kademede rastlanır. Direnç gösterebileceği sıcaklık değerleri -15 °C ile 40 °C dir. Optimum sıcaklık şartları ortalama 14 °C ile 15 °C dir. Aylık ortalama uygun sıcaklıklar bakımından alt sınır 5 °C, üst sınır ise 24 °C dir. Mezofit olan bu ağaç türü için alt yağış sınırı 700 mm civarındadır. Kireçsiz kahverengi orman toprakları gibi hafif asit, nötr veya hafif bazik reaksiyonlu topraklarda (pH 6.5-7.5 arası) yayılış gösterir.

Türkiye’deki yayılışı

Doğu Akdeniz elemanı olan bu bitki Türkiye’de, Batı ve güney Anadolu’da Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir ve Balıkesir illerinde 100–1100 m’ler arasında yetişir. Balıkesir ilinde Burhaniye’nin doğusundaki Büyükyaren tepe çevresinde 750–850 m’ler arasında bulunur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.