Doğu Frank Krallığı

Frank İmparatorluğu'nun parçalanması

Doğu Francia (Latince: Francia orientalis) veya Doğu Frank Krallığı (regnum Francorum orientalium) 840 ile 962 arasında yaşamış, Alman Krallığı'nın ilk hali.[1] Doğu Francia, Dindar Ludwig'in ölümünün ardından Karolenj İmparatorluğu'nun bölünmesiyle oluşan doğuda oluşan krallıktır, fakat doğu-batı bölünmesi giderek ayrı krallıkların oluşmasına yol açmıştır.[2]

Verdun Antlaşması ile Karolenj İmparatorluğu Dindar Ludwig'in üç oğlu arasında paylaşıldı. Alman Ludwig krallığın doğu kısmını aldı. Doğu Frank Krallığı adını alan bu topraklar zamanla Kutsal Roma Cermen İmparatorluğuna dönüştü ve Almanya'nın temelini oluşturdu.

Kaynakça

  1. Goldberg 1999, 41: "the east Frankish kingdom [was] a political entity that laid the foundations for the kingdom of Germany".
  2. Bradbury 2007, 21: "... division which gradually hardened into the establishment of separate kingdoms, notably East and West Francia, or what we can begin to call Germany and France."
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.