Diriliş

Mitolojide yandıktan sonra küllerinden dirilen Feniks (Zümrüd-ü Anka) kuşu

Diriliş, genellikle bir insanın ya da mitolojik bir varlığın öldükten sonra, aynı kişilikte, yeniden yaşama dönmesi inanışı. Bazı hikâyelerde vücut farklı bir şekle bürünürken, bazen aynı kalır.

Tarihçe

Babil

Antik Ortadoğu dinlerinde diriliş hikâyelerine sık sık rastlanır. Örneğin Babil doğa tanrısı Temmuz'un öyküsü bunlardan biridir.[1] Bu hikâyelerin sonraki dönemlerdeki ilahî kişiliklerin dirilişi inanışlarına temel teşkil ettiği düşünülür.[1]

Antik Yunan ve Roma dinleri

Grekoromen dinlerde ruhun ölümsüzlüğü temasına rastlanılmakla birlikte vücudun dirilişine rastlanılmaz.[1]

İbrahimi dinler

İbrahimi dinlerde de diriliş temasına sık sık rastlanılır. Örneğin Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirilişi inanışı, bu dinin temel taşlarından birini oluşturur.

İslam'da Kıyamet gününde tüm ölülerin dirileceğine inanılır. Arapça kökenli kıyamet sözcüğü "ayağa kalkmak, dirilmek" anlamına gelir.[2]

Kaynakça

  1. 1 2 3 "resurrection." Britannica.com. Erişim: 23 Aralık 2014
  2. "kıyamet." Nişanyan Sözlük. Erişim: 23 Aralık 2014

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.