Dini Hayatın İlkel Biçimleri

Dini Hayatın İlkel Biçimleri veya Din Hayatının İptidai Şekilleri: Emile Durkheim tarafından Fransızca kaleme alınmış "Les Formes élémentaires de la vie religieuse" isimli eserin Türkçe adıdır. Türkçeye ilk kez Yrd. Doç. Dr. Fuat Aydın tarafından İngilizce çevirisinden tercüme edilmiştir. Ancak eser Fransızca aslından din sosyologu Prof.Dr.İzzet Er tarafından çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,"Dini Hayatın İlk Şekilleri", Mayıs 2009, Ankara'da basılmıştır.

Dış bağlantılar

Yapılan bu çeviri ile ilgili bir değerlendirme yazısı için bkz. Kirman, M. Ali (2005), “Dinî Hayatın İlkel Biçimleri ve Türkçe Çevirisi Üzerine”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı 5, Ocak-Haziran 2005, s.133-147

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.