Din psikolojisi

Din psikolojisi, dini inançlar ve uygulamaları psikolojik bakımdan açıklayan bilim disiplinidir.

Dini inançların birey psikolojisinde gördüğü işlev, din değiştirmenin psikolojik boyutu, dini algıyı belirleyen psikolojik etmenler, vecd, istiğrak gibi bilinç halleri ve benzerleri, din psikolojisinin araştırma alanına giren konulardan bazılarıdır.

Sigmund Freud, Carl G. Jung, William James gibi klasik psikolojinin önemli isimlerinin din ve psikoloji ilişkisine dair kitap ve makaleleri din psikolojisinin de günümüzdeki metodolojik çatısı belirlemiştir.

Ayrıca bakınız

Konuyla iligli yayınlar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.