Digenea

Digenea Trematodaların (karaciğer kelebeklerinin) alt sınıfıdır. Bu alt sınıftaki parazitler erişkin memeli ve kanatlıların endoparazitlerindendir.Bu hayvanların karaciğer, sindirim kanalı ve dolaşım sisteminde yaşarlar. Larva dönemlerinden bazıları doğada serbest halde bazıları ise arakonakta bulunur.

Morfoloji

Erişkinler: Dış görünüşleri genelde yaprak şeklinde olmakla beraber tesbih tanesi (örn: paramphistomum spp.) veya ince uzun silindirik (örn: shistosoma) olanları da vardır.

Vücut üzerinde tegüment adı verilen bir yapı bulunur. Bu yapının bazı görevleri vardır :

  1. Bağırsakta yerleşen parazitleri konak enzimlerinden korur
  2. Metabolizma sonucu oluşan azotlu bileşikleri dışarı atar
  3. Bazı aminoasitleri absorbe eder


Vücutlarında ayrıca karın çekmeni, ağız çekmeni ve genital çekmen bulunabilir. Bu çekmenlerin görevi konağa tutunmayla ilgilidir.

Anatomi

Vücut boşlukları olmadığından organlar parankima içerisinde yerleşmiştir. Sindirim sistemleri basittir.Agız ile başlar, prefarenks, farenks, özafagus ve 2 kol halinde gelen bağırsaklar halinde devam eder. Anüs bulunmaz.Sindirim bağırsaklarda olur. Bu nedenle sindirilmemeş besinler ağızdan dışarı atılır. Sinir sistemleri uzunlamasına seyreden iki sinir ipliği ile bunların özafagus civarında birleşmesinden oluşan iki sinir yumağından ibarettir.

Schistosomoidea hariç hermafroditlerdir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.