Devlet dini

Resmi dini olan devletler:
  Budizm
  İslam
(İngiltere'de Anglikanizm)
  Devlet dini yok

Devlet dini ya da resmi din devlet tarafından onaylanan ve desteklenen bir dini yapı ya da akide. Resmi dini olan bir devlet, seküler olmamasına karşın mutlaka teokratik olmak zorunda da değildir.

Hıristiyan ülkelerde devlet kilisesi Roma İmparatorluğunun devlet kilisesi ile ilişkilidir ancak aynı zamanda hıristiyanlığın modern süreçte yaşadığı bir evrime denk gelir ve dinin ulusal bir kolu gibi kabul edilir. Devlet dini her zaman devlet tarafından kabul edilmiş bir din anlamına gelse de, her zaman devletin bir din tarafından kontrol ediliyor olduğu (yani teokrasi) ya da dinin devlet tarafından kontrol ediliyor olduğu anlamına gelmez.

Devletler tarafından finanse edilen dinsel kultler oldukça eski dönemlere, Antik Yakın Doğuya hatta tarih öncesi dönemlere kadar gider. Dini kultlerle devlet ilişkisi Marcus Terentius Varro tarafından politik teoloji (theologia civilis) terimi ile tartışılmıştır. Devlet tarafından finanse edilen ilk "devlet kilisesi" MS. 301'de kurulan Ermeni Apostolik Kilisesidir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.