İnsan kas-iskelet sistemi

Destek ve Hareket Sistemi

Vücuda destek olup koruyan, kaslara bağlanarak hareketi sağlayan yapıya iskelet denir.

İskeletin görevleri şunlardır;

İskeletimizi oluşturan kemikler, dış görünüşleri bakımından;

a) Uzun Kemik: Kol- bacak kemikleri
b) Yassı Kemik: Kafatası, kürek, kaburga, kalça kemikleri
c) Kısa Kemik: El ve ayak parmaklarındaki kemikler , omurlar

olmak üzere üç çeşittir.

Tüm kemiklerde;

 1. Sıkı(dolgun) kemik
 2. Gevşek (süngerimsi) kemik

olmak üzere iki çeşit doku vardır.

Kemiğin yapısı

→ Ayrıntılı bilgi için: Kemik

Yapısında organik ve inorganik maddeler bulundurur. Organik maddeler sinirler ve kan damarlarıdır. İnorganik maddeler ise kalsiyum, potasyum ve sodyum tuzlarıdır. Bu maddeler kemiğe sertlik vermektedir.

Kemiğin dış kısmında kalınlaşmasını ve onarılmasını sağlayan kemik zarı (Periost) bulunur. Gövde kısmı ile kemik uçlarının dış kısmı sıkı kemiktir. Kemik uçlarının içi süngerimsi kemiktir. Süngerimsi kemik dokusunda kırmızı ilik bulunur. Kemik gövdesinin ortasındaki kanalda sarı kemik iliği bulunur.

İskeletin Kısımları:

İnsan iskeleti yaklaşık 207-214 kemikten oluşmuştur.

 1. Baş
 2. Gövde
 3. Üyeler

iskeleti olmak üzere üç grupta incelenir.

1. Baş İskeleti

Beyin ve iç kulağı örten kafatası iskeleti ve çene, burun, gözde bulunan yüz iskeleti olmak üzere ikiye ayrılır. Kafatası iskeletinde bulunan kemikler birbirine oynamaz eklemlerle bağlanarak, beyini tamamen kapatarak korurlar. Yalnız omurilik ve sinirlerin giriş-çıkışını sağlayan delikler vardır. Baş iskeletinde yalnızca alt çene kemiği hareketli eklemlerle şakak kemiğine bağlı olarak hareket edebilir. Kemik zarı altında ince bir tabaka halinde sıkı kemik dokusu bulunur. Sarı kemik iliği ve diğer kananllar bulunmaz. Ortası süngerimsi kemik dokudur.

2. Gövde İskeleti

Omurga, kaburga, göğüs, omuz ve kalça kemiklerinden oluşmuştur.

Omurga; boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eder. Hafif "S" şeklindedir. Üst üste gelen 33 omurdan oluşmuştur. Boyun (7 omur), sırt (12 omur), bel (5 omur), sağrı (5 omur), kuyruk sokumu (4 omur) olmak üzere beş bölgeye ayrılır. Omurların omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluştururlar. Omurga kanalında omurilik bulunur.

Göğüs kemiği; vücudun göğüs bölgesinde yer alan yassı bir kemiktir. 12 çift olan kaburgaların ilk yedi çifti kıkırdak uçları ile göğüs kemiğine bağlanırlar. 8., 9. ve 10. kaburgalar ise önce birbirlerine sonra 7. çift kaburgaya bağlanırlar. 11. ve 12. kaburga kemiklerinin uçları boştadır. Bunlara "yüzücü kaburgalar" denir.

Omuz kemeri; iki köprücük kemiği ve iki kürek kemiğinden oluşmuştur.

Kalça kemiği; kalça, oturga ve çatı kemiklerinden oluşur. Kalça kemikleri omurganın sağrı bölgesindeki omurlarla bireşerek "leğen" denilen yapıyı oluştururlar.

3. Üyeler İskeleti

Kol ve bacaklardaki kemiklerin tümüne "üyeler iskeleti" denir.

Bacaklarda yukarıdan aşağıya doğru;

olmak üzere toplam 30 adet kemik bulunur.

Eklemler

İskelet sistemini oluşturan kemikler uc uca ya da yan yana gelerek, eklem denilen yapılarla birbirlerine bağlanırlar. Eklemler, oynamaz, az oynar, ve oynar olmak üzere üç grupta incelenir.

1. Oynamaz Eklem: Bu tip eklemlerin aralarında boşluk bırakmazsızın testere dişi gibi dişlerle birbirine sıkıca bağlanmış kemikler arasında görülür. Kafatası kemiklerinde görülür.

2. Yarı Oynar Eklem: Vücudumuzun dik durmasını sağlayan omurgadaki, omurlar bu tip eklemlerle bağlanmışlardır. Kıkırdak disklerinden oluşur.

3. Oynar Eklem: Kol ve bacaklardaki kemikler arasında görülen, tam hareketli eklemlerdir.

Kaslar

Kaslar insanın vücut ağırlığının %40-50'sini oluştururlar. Vücut şeklinin korunmasını, desteklenmesini, sindirim, dolaşım, boşaltım sistemlerinin çalışması faaliyetleri bu organları oluşturan kaslar sayesinde gerçekleştirilir.

Kaslar, kas hücrelerinden oluşur. Kas hücreleri birleşerek kas liflerini, kas lifleri de kasları oluştururlar. Aralarında bol miktarda kan damarları ve sinirleri yer alır.

İnsanda yapı ve çalışma bakımından üç çeşit kas bulunur:

 1. Düz kaslar (beyaz kaslar)
 2. Çizgili (iskelet) kaslar (kırmızı kaslar)
 3. Kalp kasları

Çizgili kas hücrelerinin sitoplazmalarındaki miyofibriller düz kaslardan farklı olarak açık ve koyu renkli bantlar şeklinde dizilmişlerdir. Bunlar aktin ve miyozin ipliklerinin oluşturdukları bantlardır. Miyofibrillerin oluşturdukları kas telleri birbrlerine bağlanarak kas demetlerini meydana getirirler.

Çizgili kas kasıldığında;

 1. "Z" bantları birbirine yaklaşır.
 2. "I" bandı kasılır.
 3. "A" bandı değişmez.
 4. "H" bandı yok olur.
 5. Kasın boyu kısalırken, hacmi değişmez.

İskelet kaslarının çoğu çiftler halinde ve birbirlerine zıt olarak çalışırlar. Bu tür kaslara antagonist kaslar denir. Antagonist kaslarda biri kasılırken diğeri gevşer. Bacağın, kolun, omuzun hareketleri antagonist kaslarla sağlanır. Sırt ve karın kasları aynı yönde kasılır ve gevşer.

3. Kalp Kası: İsteğimiz dışında çalışan çizgili kastırç İskelet kaslarından farklı olarak kalp kası hücreleri tek çekirdeklidir. İskelet kaslarından daha yavaş kasılır. Ritmik kasılır, yorulmaz.

Muscles, anterior view (See Gray's muscle pictures for detailed pictures)
Muscles, posterior view (See Gray's muscle pictures for detailed pictures
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.