Denden işareti


Denden işareti

kesme işareti   '
ayraçlar [ ]  ( )  { }   
iki nokta :
virgül ,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta   ...  . . .
ünlem işareti !
nokta .
soru işareti ?
tırnak işareti  
tek tırnak işareti  
noktalı virgül ;
eğik çizgi /
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti &
yıldız işareti *
kuyruklu a @
ters eğik çizgi \
madde işareti
düzeltme işareti ˆ
derece °
denden işareti
ters ünlem işareti ¡
ters soru işareti ¿
kare işareti #
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti §
tilde ~
alt çizgi _
Fikrî mülkiyet
telif hakkı simgesi ©
tescilli marka simgesi ®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

Denden işareti, bir noktalama işareti. Bir yazı veya çizelgede alt alta yinelenen sözcük veya sözcük gruplarının yeniden yazılmaması için kullanılır. Metin okunurken, denden işareti yerine, metnin eksiksiz yazıldığı satırda aynı yere denk gelen sözcük veya sözcük grubu getirilir.

Örnek:

Çarpma işleminin bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
1. Kapalılık özelliği
2. Dağılma      
3. Birleşme     

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.