Demirtaş Paşa

Demirtaş Paşa (ö. 1403), I. Murat'ın kumandanlarındandır. Hereke Kalesi'ni fetheden Kara Ali'nin oğludur.

Rumeli Muharebeleri'nde Lala Şahin Paşa'nın maiyetine katıldı. Yenice'yi ve Yanbolu'yu aldı. Lala Şahin Paşa'nın ölümü üzerine Rumeli beylerbeyi oldu. Manastır, Pirlepe ve İstip'i aldı, bu arada Arnavutluk'un bazı bölgelerini yağmaladı. Sırbistan ve Bosna'dan da birçok yer aldı. Karamanoğlu Ali Bey'in Bursa'ya nhücumu sırasında esir düştü, fakat daha sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Yıldırım Bayezid'in Timur ile yaptığı Ankara Meydan Muharebesi'nde Timur'a esir düştü (1402). Bir süre sonra esirlikten kurtuldu. Yıldırım Bayezid'in oğlu İsa Çelebi'yi hükümdar yapmak için uğraştı, fakat İsa Çelebi'nin Mehmet Çelebi'ye yenilmesinden sonra korktu ve kaçmak istediyse de yolda kölesi tarafından öldürüldü. Osmanlı bayrağının rengini ve resmini Demirtaş Paşa tespit etmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.