Darphane

1831 yılına air Fransız yapımı bir para basma makinesi

Darphane bir ülke adına değişim ya da anma amaçlı olarak para basılan resmi kurum. Antik Yunan'da her şehir kendi parasını basıyordu. En eski darphane örneklerinden biri Minos Uygarlığına aittir. MÖ 5. yüzyıla ait olduğu sanılan bir gümüş paranın üzerinde Girit tanrıçası Britomartis tasvir edilmiştir.[1]

Antik devirlerden beri para basılmakta ise de resmi bir kurum olarak darphanellerin ortaya çıkışı 18. yüzyıla rastlar. Osmanlılar'da 18. yüzyılda önemli bir kurum haline geldi. 1841'e kadar çekiçle dövme usulündeki darp şekli 1842'de Sarkaç usulüne, 1853'de pres usulüne. 1911'de makine presine dönüşmüştür.

Ayrıca bakınız

Tulay, S.A., Genel Nümizmatik Sözlüğü

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.