Dallanan seçilim

Doğal seçilimin üç farklı türünü gösteren bir grafik gösterimi. Bunlar: 1.Dallanan seçilim 2. Dengelenmiş seçilim ve 3. Yönlendirilmiş seçilim

Yıkıcı seçilim, çeşitlendirici seçilim ya da dallanan seçilim, popülasyon genetiğinde ekstrem ve uç değerdeki fenotiplere sahip olan bireylerin ortalama fenotipe sahip olan bireylere tercih edildiği değişiklikleri tanımlar. Bu durumda, özelliğin varyansı artar ve popülasyon iki ayrı gruba ayrılır.[1][2] Bu evrimsel sürecin simpatrik türleşme arkasındaki itici güç olduğu düşünülmektedir.

Örnek

Bir tavşan popülasyonu var olduğunu varsayalım. Tavşanların renkleri tam olarak baskın olmayan iki özellik tarafından yönlendirilirler: "B" siyah kürk rengini ve "b" ise beyaz kürk rengini temsil eder. "BB" genotipine sahip bir tavşan sadece siyah kürklü bir fenotip olurdu, "Bb" genotipine sahip bir tavşan ise, hem siyah ve hem de beyaz renk içerdiği için gri bir kürke sahip olurdu. "bb" genotipe sahip diğer tavşan da beyaz renkli bir fenotip olur.

Eğer bu tavşan popülasyonu, çok koyu veya siyah kayaların yanı sıra çok beyaz renkli taşların da olduğu bir bölgeye konulurlarsa, siyah kürklü tavşanlar siyah kayalar arasında avcılarından saklanırken beyaz kürklü tavşanlar da beyaz renkli kayalar arasında gizleneceklerdir. Buna karşın gri tüylü tavşanlar bu doğal çevrede hemen göze çarpılacaklarından daha fazla avlanılacaktır.

Çevre şartlarındaki seçici baskıların bir sonucu olarak, bizim varsayımsal tavşan popülasyonu, kürk rengi özelliklerindeki ekstrem uç değerler lehine ama gri kürk rengi aleyhine, siyah ve beyaz renkler olmak üzere iki ayrı şekilde ve dallanan bir biçimde seçilmiş olurlar.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Sinervo, Barry. 1997. Disruptive Selection in Adaptation and Selection. 13 April 2010.
  2. Lemmon, Alan R. 2000. EvoTutor. Natural Selection: Modes of Selection . 13 April 2010.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.