Dış kuvvetler

Derinlemesine aşınım yapan bir Şelale

Dış kuvvetler, akarsular, rüzgarlar, yer altı suları, buzullar, dalgalar ve akıntılar gibi çeşitli etmenlerin dünyayı şekillendirmesidir. Bu etmenler atmosfer kökenli olup enerjilerini güneşten alırlar. Dış kuvvetler, iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yüksek yerleri aşındırarak deniz seviyesine indirmeye çalışır. Dünyanın şekillenmesinde iç ve dış kuvvetler değişim halindedir, bu değişim uzun bir zaman aralığını kapsadığından insanlar tarafından gözlenme şansı yoktur.[1]

Rüzgarlar ve oluşturdukları şekiller

Kurak veya yarı kurak iklim bölgelerinde en çok etkili olan dış kuvvet rüzgarlardır. Rüzgarlar kopardıkları parçaları havalandırıp çarptırır, böylelikle aşındırma faaliyetini gerçekleştirmiş olur. Rüzgarlar hızlarının azaldığı yerlerde ise biriktirme faaliyetleri yaparlar.

Rüzgar aşındırması ile oluşan yerşekilleri

Rüzgar biriktirmesi ile oluşan yerşekilleri

Galeri

Akarsular ve oluşturdukları şekiller

Bir yatak içerisinde eğime bağlı olarak akan sulara akarsu denir. Akarsular rüzgarlar gibi dünyayı şekillendirmede etkilidir. Akarsunun doğduğu yere kaynak, göle veya denize döküldüğü yere ağız, aktığı ve izlediği yola ise akarsu yatağı denir. Akarsuların kolları ile aktığı yere ise havza denir. Akarsunun bir bölümünden saniyede geçen su miktarına debi denirken yıl içindeki akım düzenine de rejim denir. Akarsuların yataklarını deniz seviyesine ulaştırsa denge profiline ulaşmış olur.

Akarsu aşındırması ile oluşan yerşekilleri

Akarsu biriktirmesi ile oluşan yerşekilleri

Galeri

Karstik şekillerin aşınım ve biriktirmesi

Kalker, jips ve kuyu tuzu gibi kolayca eriyebilen maddelerin bulundukları alanlara karstik alanlar denir, karstik arazilerde suların etkisiyle oluşan şekillere de karstik şekiller denir. Karstik şekillerin oluşumunda kayaç yapısı ile iklim özellikleri etkilidir.

Karstik aşınım şekilleri

Karstik birikim şekilleri

Galeri

Buzulların aşınım ve biriktirmesi

Soğuk iklim bölgelerinde etkili olan dış kuvvetlerdendir.

Buzul aşınım şekilleri

Buzul birikim şekilleri

Galeri

Dalga ve akıntıların oluşturdukları şekiller

Dalga ve akıntılar kıyıların zamanla değişip farklı görünümler almasına neden olurlar.

Dalga ve akıntıların aşınım şekilleri

Dalga ve akıntıların birikim şekilleri

Galeri

Kaynakça

  1. Dış kuvvetler, Erişim tarihi: 27 Nisan 2016
  2. Lagün,Vikipedi, Erişim tarihi: 27 Nisan 2016
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.