Dâvah

Dâ‘vah ya da dâvah (Arapça: دعوة) İslam'ın öğretilmesi demektir. Kelime anlamı olarak ise "bir davet yapmak" manasına gelir. Dâvah yapan müslüman ise ya bir din görevlisi ya da gönüllü olarak çaba sarfeden bir dâ‘î olur. Dâ‘î'nin çoğulu ise Du‘ât olarak tanımlanmaktadır.

Dâ’îler

Dâ’î (Arapça: الداعي, Dā'ī ) ise insanlar arasında bir diyalog ortamı oluşturduktan sonra onları İslâm'ı anlamağa ve tatbik etmeğe, dua etmeğe, İslâmî usullere göre yaşamağa ve ibâdet yapmağa çağıran kişi olarak tanımlanır.[1] Dâ'î birçok hal için Hristiyanlıktaki misyonerlerin eşdeğeri olarak algılanabilir.

Tarihte ve çağımızda sürdürülen "dâ‘vah" hareketleri

Fâtımî Halifesi Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh tarafından "Hüccet-i Mûstensir" ünvânıyla şereflendirilen Dâ'îler aracılığıyla gerçekleştirilen "dâ‘vah" hareketleri neticesinde pek çok memleketlerde İslâm'ın yayılmasına hizmet edilmişti.

çok önemli yer işgâl etmektedirler. Günümüzde ise benzer fa'aliyetler

gibi kişi ve toplulular tarafından sürdürülmektedir.

Kaynakça

Bibliografya

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.