Cumhuriyet Senatosu tabii senatörleri listesi

Tabii Senatörlük (Yaşam Boyu Senatörlük), 1961 anayasası'na göre kurulan Cumhuriyet Senatosu'nu oluşturan üç çeşit üyeden biridir. Tabii Senatörler kendi içinde iki gruba ayrılıyorlardı.

Bunlardan birincisi Millî Birlik Komitesi başkan ve üyeleriydi. 27 Mayıs Askeri Darbesi'ne katılan subayların hayatlarının garantiye alınması için, 1961 Anayasasında onlara böyle bir hak tanınmıştır. Darbeden sonra yapılan genel seçimlerde darbeci subaylar ömür boyu senatör olarak Senato'da yer almışlardır. Millî Birlik Komitesi başkanı Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ve üç üyenin istifa etmesi ile Millî Birlik Komitesi üyesi tabii senatörler sayısı 19'a düşmüştür.

İkincisi ise eski Cumhurbaşkanlarıydı. Bu grupta Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel öldüğü tarihe kadar 6 ay yapmıştır ancak hasta olduğu için bu görev kâğıt üzerinde kalmıştır. İsmet İnönü öldüğü tarihe kadar 13 ay görev yapmıştır. Cevdet Sunay 7 yıl ve Fahri Korutürk ise 5 ay tabii senatörlük görevini yürütmüşlerdir, her ikisinin görevi 12 Eylül Darbesi ile sona ermiştir. 1974'de eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a da tabii Senatörlük teklif edilmiş, ancak Bayar "Ben ömrüm boyunca demokrasi için mücadele ettim. Demokrasilerde tabii senatörlük yoktur" diyerek reddetmiştir.

12 Eylül Darbesi'nden sonra hazırlanan 1982 Anayasası'nda Cumhuriyet Senatosu'na yer verilmeyerek, tabii senatörlük kaldırılmıştır.

Tabii Senatörler

Senatör Görev Süresi
Milli Birlik Komitesi Cemal Gürsel 25 Ekim 1961 - 26 Ekim 1961[1]
Cemal Madanoğlu 25 Ekim 1961[2]
Fikret Kuytak 25 Ekim 1961 - 6 Ağustos 1962[3]
Osman Köksal 25 Ekim 1961 - 15 Haziran 1964[4]
Sıtkı Ulay 25 Ekim 1961 - 16 Şubat 1967[4]
Ekrem Acuner 25 Ekim 1961 - 12 Eylül 1980
Refet Aksoyoğlu
Vehbi Ersü
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Mehmet Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kamil Karavelioğlu
Sami Küçük
Mehmet Özgüneş
Selahattin Özgür
Sezai Okan
Emin Fahrettin Özdilek
Mehmet Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuler
Ahmet Yıldız
Feyzi Halıcı
Eski Cumhurbaşkanları Cemal Gürsel 28 Mart 1966 - 14 Eylül 1966
İsmet İnönü 20 Kasım 1972 - 25 Aralık 1973
Celal Bayar Katılmadı
Cevdet Sunay 28 Mart 1973 - 12 Eylül 1980
Fahri Korutürk 6 Nisan 1980 - 12 Eylül 1980

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

  1. 26 Ekim 1961 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı seçildi.
  2. Katılmadan istifa etti.
  3. Vefat etti.
  4. 1 2 İstifa etti.

Kaynakça

"TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 29 Ekim 2012. 29 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150329035726/http://www.tbmm.gov.tr:80/TBMM_Album/Cilt4/index.html. Erişim tarihi: 28 Haziran 2013. 

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.