Coğrafya tarihi

Coğrafya tarihi, tarihi coğrafya'dan farklı olarak coğrafya biliminin tarihsel serüvenini ele alan, kendisine bilim tarihi başlığı altında yer bulan bir disiplindir.

İsim

Yunanca ‘geo-yer’ ve ‘graphien-yazmak’ kelimelerinden meydana gelen ve yerin tasvir edilmesi ve yazılması anlamında kullanılan coğrafya kelimesi bu haliyle islam literatüründe ilk defa 12. yüzyılda Muhammed bin Ebu Bekir ez-Zühri ve 13. yüzyılda İbn Said el-Mağribi gibi Arap yazarlar tarafından "cuğrafiya" şeklinde Arapçalaştırılarak kullanılmıştır. Arapça’ya bu şekilde giren coğrafya, Türkçe’ye muhtemelen ilk defa Fatih’in Batlamyus’un coğrafya isimli eserini aynı isimle çevirttirmesi ile 15. yüzyılda girmiştir. Böylece Arapça’ya daha önce giren bu isimle tanışıklık, daha sonraki çeviriler ile iyice pekişmiş olmalıdır.[1]

Kaynakça

  1. Osman GÜMÜŞÇÜ, 2010. Tarihi Coğrafya, Yeditepe Yayınları, İstanbul, s.75 - 76.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.