Cerrahilik

Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır. 17. yüzyılın sonlarında kurulmuş olan Cerrâhî tarikatı, eski İstanbul'un en yaygın tarikatlarından biriydi.

Eski Cerrahî tekkeleri

30 Kasım 1925 tarihli Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiğinde, İstanbul'da bulunan Cerrahî tekkeleri şunlardı:

Cerrahî şeyhleri

Cerrahî tarikatının âsitane postnişinlerinin isimleri şöyledir:

 1. Nureddin Cerrahî (1678-1720)
 2. Süleyman Veliyüddîn Efendi (1673-1745)
 3. Mehmet Hüsameddîn Efendi (1675- 1754)
 4. Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi (1686-1758)
 5. Seyyid Abdülaziz Efendi (1700-1760)
 6. Yahyâ Şerâfeddîn Efendi (1650-1770)
 7. Abduşşekûr Efendi (1686-1773)
 8. İbrahim Efendi (1697-1779)
 9. Morevî Mehmet Emin Efendi (1730-1794)
 10. Abdurrahman Hilmi Efendi (1688-1800)
 11. Mehmet Sâdık Efendi (1738-1800)
 12. Hâfız Mustafa Efendi (1715-1804)
 13. Kadı Mehmet Efendi (1742-1805)
 14. Mehmet Ârif Dede (1747-1822)
 15. Abdülaziz Zihni Efendi (1798-1853)
 16. Yahyâ Gâlip Hayatî Efendi (1832-1897)
 17. Mehmet Rıza Yaşar Efendi (1845-1912)
 18. İbrahim Fahreddîn Efendi (1886-1966)
 19. Muzaffer Ozak (1916-1985)
 20. Safer Dal (1926-1999)
 21. Ömer Tuğrul İnançer (1946-...)

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.