Mühimmat

Mühimmat; askeri terminolojide savaş için gerekli, demirbaş olmayan bütün yedek parça ve cephaneyi kapsayan bir terim. Cephane ise ateşli silahlardan atılmak üzere hazırlanmış her türlü patlayıcı veya delici malzemedir.

Etimoloji

Arapça mühimmat (önemli şey) kelimesinden gelen mühimmat sözcüğünün kökeni "savaş için gerekli, önemli şeyler" anlamındaki mühimmat-ı harbiye kavramıdır.[1] Türkçeye 19. yüzyılda girmiştir. Cephane sözcüğü ise "savaş" anlamındaki Moğolca cebe sözcüğü ile Farsça hane sözcüklerinden oluşturulmuştur.[2] Türkçeye 1400 yılından önce girmiştir. Farsçada cabayâne sözcüğü silah deposu anlamına gelir[2] ancak Türkçede sözcük depo anlamını yitirmiştir. Türkçede bu anlamda cephanelik veya silahhane sözcükleri kullanılır.[3][4]

Kaynakça

  1. "mühimmat." Nişanyan Sözlük. Erişim: 16 Şubat 2013.
  2. 1 2 "cephane."
  3. "cephanelik." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 16 Şubat 2013
  4. "silahhane." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 16 Şubat 2013
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.