Cebirsel ifade

Matematikte cebirsel ifade, sabitler ve değişkenlerden oluşan bir ifadedir ve toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve bir rasyonel sayının üssünü alma gibi sonlu sayıda cebirsel işlemlerden oluşur.[1] Örneğin, ifadesi bir cebirsel ifadedir. Karekök alma kuvveti oranında yükseltir (!). Cebirsel ifadeye başka bir örnek aşağıdaki kareköklü ifade verilebilir:

Yukarıdaki ifadenin eşitliğinin y olduğunu varsayalım. Bu durumda:

cebirsel fonksiyonu elde edilir.
, cebirsel ifade değil, cebirsel denklemdir.

Cebirsel sayılar, katsayıları tam sayılar olan bir polinomun kökü olarak ifade edilebilen sayılardır.

Cebirsel gösterim

Cebirsel gösterim, cebrin nasıl yazıldığını açıklar. Belirli kuralları ve dönüşümleri vardır. Örneğin ifadesi şu bileşenlere sahiptir:


1 : üs (kuvvet), 2 : katsayı, 3 : terim, 4 : operatör, 5 : sabit,  : değişkenler

Katsayı bir değişken (buna operatör (çarpım işareti) de dahildir) ile çarpılan sayısal bir değerdir. Terimler, toplama veya çıkarma işaretleri, bir katsayı grubunu, sabitleri, değişkenleri, üstelleri birbirlerinden ayrılır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.