Caban el-Kurdi

Caban el-Kurdi (Arapça: جابان الکوردي - Jaban al-Kurdi, Kürtçe: Cabanê Kurdî veya Gavan Kurdî), Muhammed peygamber zamanında Müslüman olan Kürt sahabe.[1][2][3][4]

Caban el-Kurdi, Müslüman olan ilk Kürtlerden olup ayrıca Muhammed peygamber tarafından "Bazen bölgesi"ne atanan İslam'ın ilk valilerindendir.
Caban'ın oğlu Meymun el-Kurdi de Müslüman olmuş ilk Kürtlerdendir.[5]

Arap tarihçi ve tefsir yazarı Alusi, "Ruhu'l Meani" adlı tefsir kitabında Caban el-Kurdi'den bahsederken Caban el-Kurdi'nin Muhammed'den bazı hadis aktardığını söylemektedir, bu bilgileri İbn Hâcer el-Askalanî'nin "El İsabe fi Temyizi's Sahabe" adlı eserine dayandırıyor.[6]

Caban el-Kurdi'nin mezarı Tikrit'te olduğu söyleniyor.

Kaynakça

  1. Mehmed Emin Zeki Bey, Kürd ve Kürdistan Ünlüleri, Çev: M. Baban-M. Yağmur-S. Kutlay, Öz-ge Yayınları, Ankara 2005, sh. 86
  2. İbn Hâcer el-Askalanî, El İsabe fi Temyizi's Sahabe
  3. Muhammed bin Süleyman el- Rudanî, Cem’ul- Fewaîd, çeviren: Naim Erdoğan, cilt 4, sayfa 284, Ocak Yayıncılık, İstanbul 2003
  4. Taberanî, El- Mucem’ul- Ewsat, cilt 4, sayfa 380
  5. Bekir Biçer, İslam Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7 ve 12. Yüzyıl Arası)
  6. Alusi, Ruhu'l Meani

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.