Katekol-O-metiltransferaz

Katekol-O-metiltransferaz (COMT; 2.1.1.6) katekolaminlerin metabolizmasında rol oynayan bir enzimdir. Katekolaminlere dopamin, adrenalin, noradrenalin örnek verilebilir.

Katekol-O-metiltransferaz katekolamin nörotransmitterlerinin inaktivasyonunda rol alır. COMT enzimi postsinaptik nöronlarda yer alan intrasellüler bir enzimdir.

COMT enzimi insanda 22q11.2’de yerleşmiş olan bir gen tarafından kodlanır[1]. COMT genindeki fonksiyonel polimorfizm COMT enzim aktivitesinin değişmesine neden olmaktadır. COMT gen polimorfizminin şizofreni, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, migren gibi hastalıkların; agresif ve antisosyal davranışların patogenezinde etkili olduğu bilinmektedir.

Kaynaklar

  1. Erdal N, Erdal ME, Çamdeviren H, Gökdoğan T, Herken H. Bir grup sağlıklı gönüllüde katekol-O-metiltransferaz (COMT) gen polimorfizmi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2002;12(4):174-178.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.