Cüz

Cüz, (Arapça: جزء, çoğulu اجزاء aczâ) kelimesi Arapça'da "parça", "bölüm" anlamına gelir.

"Kur'an" ile ilgili bir terim olarak bu kelime, Kur'an'ın eşit uzunlukta bölümlere ayrılmış parçalarından birisini ifade eder. Belirli bir müddet zarfında Kur'an'ın tamamını bitirmek isteyen okuyucuya, günde ne kadar okursa hedeflediği tarihte bitirebileceğini göstermek için mushafların kenarlarına cüz, hizip ve rubu gibi işaretler konulur. Bu işaretlerin belirlenmesinde bazen kelime adetleri, bazen de harf adetleri esas alınır. Cüz adetlerinin tespitinde "30 günlük Ramazan aylarında teravih namazlarında Kur'an'ın tamamını hatmetmek isteyen kişi bir gecede ne kadar okuması gerekir." yaklaşımından hareketle 30 sayısı yaygın olarak benimsenmiştir. Cüzler belirli bir sayfa sayısını göstermese de hattatların Kur'an'ı ezberlemek için geliştirdikleri berkenar mushaf düzeninde bir cüz 20 sayfa tutacak şekilde ayarlanmıştır. Toplam 600 sayfadır. Cüzlerin başlangıçların göstermek için mushafların kenarlarına, güneşi sembolize eden bir süs konulur ve bu süsün içerisine cüz numarası yazılır.

Cüz ile ilgili bilgiler

Kur'an'daki cüzlerin başlangıç ve bitiş cetveli

Cüz Hizip Sure
1 1 (1:1) - (2:74)
2 (2:75) - (2:141)
2 3 (2:142) - (2:202)
4 (2:203) - (2:252)
3 5 (2:253) - (3:14)
6 (3:15) - (3:92)
4 7 (3:93) - (3:170)
8 (3:171) - (4:23)
5 9 (4:24) - (4:87)
10 (4:88) - (4:147)
6 11 (4:148) - (5:26)
12 (5:27) - (5:81)
7 13 (5:82) - (6:35)
14 (6:36) - (6:110)
8 15 (6:111) - (6:165)
16 (7:1) - (7:87)
9 17 (7:88) - (7:170)
18 (7:171) - (8:40)
10 19 (8:41) - (9:33)
20 (9:34) - (9:92)
11 21 (9:93) - (10:25)
22 (10:26) - (11:5)
12 23 (11:6) - (11:83)
24 (11:84) - (12:52)
13 25 (12:53) - (13:18)
26 (13:19) - (14:52)
14 27 (15:1) - (16:50)
28 (16:51) - (16:128)
15 29 (17:1) - (17:98)
30 (17:99) - (18:74)
16 31 (18:75) - (19:98)
32 (20:1) - (20:135)
17 33 (21:1) - (21:112)
34 (22:1) - (22:78)
18 35 (23:1) - (24:20)
36 (24:21) - (25:20)
19 37 (25:21) - (26:110)
38 (26:111) - (27:55)
20 39 (27:56) - (28:50)
40 (28:51) - (29:45)
21 41 (29:46) - (31:21)
42 (31:22) - (33:30)
22 43 (33:31) - (34:23)
44 (34:24) - (36:27)
23 45 (36:28) - (37:144)
46 (37:145) - (39:31)
24 47 (39:32) - (40:40)
48 (40:41) - (41:46)
25 49 (41:47) - (43:23)
50 (43:24) - (45:37)
26 51 (46:1) - (48:17)
52 (48:18) - (51:30)
27 53 (51:31) - (54:55)
54 (55:1) - (57:29)
28 55 (58:1) - (61:14)
56 (62:1) - (66:12)
29 57 (67:1) - (71:28)
58 (72:1) - (77:50)
30 59 (78:1) - (86:17)
60 (87:1) - (114:6)
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.