Cüveyriye bint Haris

Cüveyriye bint-i Haris (Cüveyriye binti el-Haris), İslâm peygamberi Muhammed’in eşi.[1][2] Muhammed ile evlenmeden önce adı Berre idi. Muhammed tarafından kendisine "küçük kadın, kızcağız" anlamlarına gelen Cüveyriye adı verildi.

Hayatı

Cüveyriye bint-i Haris, Mustalik oğullarının reisi el-Haris’in kızıdır.[3] İlk evliliğini Müsafi b.Saffan’la yapmıştı.[4]Kocası Müsafi b.Saffan, İslam ve Müslüman karşıtıydı. [5]

Cüveyriye bint-i Haris, kocası Müsafi b.Saffan’ın Müslümanlarla Beni Müstalık arasındaki Müreysî (Beni Müstalik) savaşında, Hicretin 6.senesi Şaban ayında, öldürülmesi üzerine Müslümanların eline esir düştü.[6] Fidye yoluyla esirlikten kurtulmak için İslam Peygamberinden yardım istedi. İslam Peygamberi Muhammed, Cüveyriye bint-i Haris'in fidyesini ödeyip, kendisiyle evlenmek istediğini bildirince kabul etti ve evlendiler.[7][8]

Cüveyriye bint-i Haris; Peygamberle evlenince, o kabileyle akrabalık bağı tesis edilmiş oldu. Bu evliliğin üzerine müslümanlar da diğer esirleri serbest bıraktılar. Mustalik oğulları kabilesi, bu davranıştan dolayı memnun oldu, topluca İslamı kabul edip Müslüman oldular.[9] Bu durum kimilerince evliliğin hikmeti olarak nitelendirildi.[10][11]

Cüveyriye bint-i Haris, namaz kılan, Allah’ı zikreden ve oruç tutan bir sahâbîye olarak bilinmektedir. “Kavmi için kendisinden daha hayırlı ve bereketli bir kadın bulunmayan” diye tanımlanır. [12]

Cüveyriye bint-i Haris, hicrî 50 veya 57 senesinde vefat etmiştir. Bâki kabristanlığına defnedilmiştir. İslam Peygamberi Muhammed’den yedi hadis rivayet etmiştir. [13]

Kaynakça

 1. Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 2. Salih SURUÇ, Kâinatın Efendisi Peygamberimiz’in Hayatı, 370. baskı, s.508
 3. Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 4. Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 5. Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 6. Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 7. İbn Sa’d, age., VIII, 117; Komisyon, Büyük İslam Tarihi, I, 330.
 8. Salih SURUÇ, Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, 370. baskı, s.508
 9. İbn Hişam, age., II, 295.
 10. Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 11. Salih SURUÇ, Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, 370. baskı, s.508
 12. Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 13. İbn Sa’d, age., VIII, 119, 120; Hamidullah, age., II, 685.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.