Cüstaniler

İran tarihi

Cüstaniler. 805-919 yılları arasında İran'ın Deylem bölgesinde merkezleri Rey kenti olmak üzere hüküm süren hanedan.

Abbasiler'in birçok eyalete aynı aileden valiler atamak zorunda kaldıkları bir dönemde güçlendiler [1].

Geniş bir alana hükmeden hanedanın ilk yöneticisi Merzüban bin Cüstan oldu. Etkinliklerini Müsafiriler'e kaptırana kadarAbbâsiler'e bağlı olarak Kazvin, Gilan ve Zencan yörelerini idare ettiler. Ünlü tarihçi Alâeddin Atâ Melik Cüveynî'nin bildirdiğine göre ünlü Elemût Kalesi 860 yılında Cüstan I devrinde inşa edilmeye başlanmıştır.

Cüstani hükümdarları

Kaynakça

  1. Bosworth, Clifford Edmund, The Cambridge History of Iran IV (1975), s 223-226
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.