Câmasb-nâme

Câmâsb-nâme, İranlı Nasîrüddîn-i Tûsî'nin gizli ilimlerden bahseden "yıldız-nâme" türündeki otuz üç beyitlik aynı adlı mesnevîsinin genişletilmiş tercümesidir. Tûdî bu eserinde Hz. Peygamber'in hicretinden 803'e kadar olan dönem içerisinde olacak olaylardan bahsetmiştir. Dâ'î'nin bu eseri bu günkü bilgilere göre Câmâsb-nâme'nin Türkçeye ilk tercümesidir. Aruzun "feûlün feûlün feûlün feûl" kalıbıyla yazılmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.