Bursalı I. Hovagim

Bursalı I. Hovagim

Bursalı I. Hovagim, Ermeni din adamı.

Bursa Ermenileri Episkoposu iken İstanbul'un fethinden sonra II. Mehmed tarafından beraberinde kalabalık bir cemaatle beraber 1461 yılında İstanbul'a davet edilmiş ve İstanbul Ermenileri ruhani lideri ilan edilerek, ilk patrik ünvanını almıştır. Ona ve cemaatine, Samatya'daki Sulu Manastır olarak da bilinen İstanbul'un o zaman Aya Sofya'dan sonra kutsallıkta ikinci olan ve avlusunda imparator mezarları olan Peribloptes Manastırı tahsis edilmiştir.

Hakkındaki Rivayet

İstanbul fethedilmeden önce II. Mehmed teftiş için Bursa'ya gelir ve Bursa Ermenileri Episkoposu Hovagim'i de ziyaret etmek ister. Sultan Mehmet, Hovagim'in odasına aniden girince Hovagim heyacanlanır. Sultan ne yaptığını sorduğunda, Allah kelamı okuyorum diye cevap vererek elindeki İncil'i gösterir. Sultan Mehmet'de Hovagim'den İncil'den rastgele bir sayfa açarak, o sayfayı yorumlamasını ister. Hovagim'in rastgele açtığı sayfa Krallarla ilgili bir bölümdür. Hovagim Sultan'a: "Sultanım siz daha geniş yerler feth edecek ve tüm dünyanın sultanı olacaksınız" der. Sultan da "Bu tüm dünyaya Constantinople dahil mi?" diye sorduğunda, Hovagim "Ona ne şüphe sultanım? bunun için kitap açmaya ne gerek var?" der. Bunun üzerine sultan, "Andım olsun eğer Constantinople'ü fethedersem cemaatini bu şehre yerleştireceğim ve seni de patrik ilan edeceğim" der.

Aslında, Fatih Sultan Mehmet'in, Hovagim ve cemaatini İstanbul'a getirilmesinin ana sebebi, İstanbul'u feth ettikten sonra şehirdeki Hıristiyan nufusu içinde Rum cemaatine karşı denge kurmak istemesidir.[1]

Kaynakça

  1. Haber Turk 8 Ağustos 2010 tarih ve 11 sayılı Tarih eki, Saro Dadyan'ın yazısı
Ortodoks Kilisesi unvanları
Önce gelen:
Önce gelen yoktur.
İstanbul Ermeni Patriği
1461-1478
Sonra gelen:
I. Nigoğayos
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.