Buncak Han

Buncak Han - Türk ve Altay mitolojisinde Bekçi Tanrısı. Bunçak (Muncak, Munçak, Ponçah, Ponçak) olarak da tanınır. Kayra Han’ın saray yolunu koruyan iki bekçiden biridir. Busul Han ile birlikte anılır.

Etimoloji

(Bun) kökünden türemiştir. Bunaltan, sıkıntı veren demektir. Ayrıca nazar boncuğu demek olan Monçuk ile de ilgilidir.

Kaynak

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.