Bulgaristan'da İslam

Bulgaristan'a İslam'ın girişi Anadolu'dan, henüz daha Osmanlı Devleti kurulmadan önce Sarı Saltuk Baba önderliğinde göç eden, göçebe Alevi-Türkmenlerin ülkeye girişiyle başlamıştır.Osmanlı Devletinin son dönemlerine kadar Alevi inancı yoğundur,2.Mahmud ile birlikte Bektaşilik ve diğer Alevi tarikatler yasaklanmış,Anadolu'da olduğu gibi Balkanlarda da Sünni İslam ve Sünni tarikatler yayılmaya başlamıştır,Günümüzde Sünni Müslümanlar sayıca üstündür.Aleviler toplam Müslümanların yaklaşık %15'ini oluşturmaktadırlar.

Ülkedeki en büyük Müslüman grubu Türkler oluşturmaktadır, etnik dağılıma göre Müslüman milletler şunlardır;

Komünist dönemde İslam'a yasak konmuştur fakat 1989 yılı milad olmak üzere büyük özgürlükler verilmiştir yine de İslam'ın Bulgaristan'da tamamiyle özgür olduğu söylenemez, son dönemlerde ATAKA Partisi Sofya'daki Banyabaşı Camii'sinde ezanın susturulması için kampanya başlatmıştır. Global dünya görüşüne sahip olmayan ırkçı ve din özgürlüğüne karşı eylemlerini devam ettirmeyi amaçlayan partiler maalesef modern dünyada Bulgaristan'da prim kazanmaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.