Bostancık, Arapgir

Bostancık mahallesi Malatya ilinin Arapgir ilçesine bağlı 42 mahallesinden biridir.Mahallenin merkeze uzaklığı 25 km'dir.Bahçeler ve Bulgurlu(Puşeyin) köye bağlı mezralardır.

Ekonomi

Bostancık Mahallesinin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Ayrıca son yıllarda mahallede kaysı başta olmak üzere üzüm üretimi de önemli bir yer tutmaktadır. Mahallede büyük ölçüde gurbet işçiliği yapılmakta olup, hemen ailelerin tamamına yakını İstanbul ve İzmir'e giden işçilerin getirdiği ya da gönderdiği paralarla ayakta durmaktadır.

Nüfus

Köy nüfusu itibari ile 80'li ve 90'lı yıllarda Arapgir ilçesinin en kalabalık mahallesi olmasına rağmen,90'lı yılların başındaki göçler nedeniyle mahalle nüfusu büyük ölçüde azalmıştır.
Mahallenin nüfusu 2007 Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi(ADNKS) verilerine göre;
Hane sayısı:162, Erkek:320, Kadın:283 Toplam:603 olarak kaydedilmiştir.kaynak

Coğrafya

Konum

Bostancık mahallesi Doğu Anadolu bölgesininde yapısı itibariyle dağınık bir arazi üzerine kuruludur. Mahallenin Doğu-Batı istikametinde en uzun mesafe kuş uçuşu 5586m.dir Mahallenin Kuzey -Güney istikametinde en uzun mesafe kuş uçuşu 10275m.dir Köy oldukça dağlık bir arazi yapısına sahiptir.Geleneksel tarım uygulanmaktadır.Aile ziraatı yapılmakta olup, ticari ürüünler yetiştirilememektedir.Yetiştirilen ürünler ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Buğday,arpa,ve yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. Bostancık mahallesinin uydudan görünümü

İklim

Mahallenin iklimi tipik karasal iklimdir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

Bostancık mahallesi resmi web sitesi

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.