Bosporos Krallığı

Bosporos Krallığı'nın genişlemesini gösteren harita

Bosporos Krallığı, Kimmer Bosporos olarak da bilinir, bugünkü Ukrayna'nın güneyindeki Kerç Boğazı üzerinde kurulmuş Antik Yunan devleti.

İlk kez Yunan yazarı Diodorus'un sözünü ettiği krallık MÖ 438'e doğru kuruldu. Gücünün doruğuna MÖ 4. yüzyılda ulaştı. En önemli kenti Pantikapaion (bugün Kerç) MÖ 480-438 arasında Arkhainaks, MÖ 438-110 arasında da Spartokos hanedanları tarafından yönetildi. Bu iki hanedan, Pantikapaion'a Nymphaion'u ve bölgede MÖ 7.-6. yüzyıllarda kurulmuş öteki Yunan kolonileri de kattılar. MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra Bosporos kentlerinde Atina etkisi güçlendi. Atinalılar MÖ 404'e değin yerel ticareti denetim altında tutuyorlardı, MÖ 4. yüzyıl boyunca da Bosporos'un baş müşterisi oldular. Karadeniz'de korsanlığı önleyen Spartokosların hububat, balık ve köle ticaretini başarıyla yönetmesi sayesinde Bosporos zenginleşti. Bosporos Krallığı'nda yönetim ve maliye alanında çöküş MÖ 3. yüzyıl ortalarında başladı.

MÖ 115'e doğru İskitler'e karşı koyamayan hükümdar Parisades, Pontus kralı Mithridates'i yardıma çağırdı ve ülkesini ona bıraktı. MÖ 110'dan sonra Pontus kralları bölgenin denetimini ele geçirdiler. Mithridates'in öldürülmesinden sonra, Pompeius onun oğlu olan Pharkanes'i Bosporos kralı ilan etti (MÖ 63). Böylece MS 1. yüzyılda kurulan bu yeni hanedan Roma İmparatorluğu'nun koruması altında 300 yıl hüküm sürdü.[1]

MS 342'den sonra ülke, Got ve Hun akınlarında toprakların bir bölümü elden gitti. I. Justinianos döneminde krallığın geri kalan bölümü Bizans'ın denetimine girdi.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.