Black-Scholes eşitliği

Black Scholes Eşitliği, 1973 yılında Fischer Black ve Myron Scholes tarafından yazılan "the pricing of options and corporate liabilities" adlı makalede ilk defa bahsedilen opsiyon fiyatlama tekniğidir. O zamana kadar yapılan en iyi modellemedir ve halen kullanılmaktadır.

Black Scholes Modeli, aslında rassal hareketler izleyen sıvı moleküllerini ortaya koyan Brownian Motion'ın hisse fiyatlarına ve finansal hareketlere uyarlanması sonucu ortaya çıkmıştır.

Robert C. Merton'un modelde çözülemeyen bir bölümü çözmesinden sonra, model, Black-Scholes-Merton Modeli olarak anılmaya başlamıştır.

Bu çalışmaları sayesinde, Merton ve Scholes, 1997de Ekonomi alanında Nobel Ödülü almışlardır. Black 1995 yılında vefat ettiğinden dolayı ödülü alamamıştır.

Model

Black–Scholes Modelinin önemli ayrıntıları:

 dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t \,

Yukarıdaki şartların sağlanması halinde, Avrupa satın alma opsiyonu (European call option) için, opsiyon kullanma fiyatı K ve hissenin şu andaki fiyatı S, (yani opsiyonun verdiği hak ile T zaman sonra, hisseyi K fiyatından alma imkânımız var), sabit faiz r, ve sabit volatilite  \sigma olmak üzere;

 C(S,T) = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \,

Burada;

 d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}
 d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.

Bu formülde \Phi standart normal kümülatif dağılım işlevidir.

Bir satış opsiyonunun fiyatı alım-satım paritesi (put-call parity) ile hesaplanabilir ve aşağıdaki şekilde düzenlenebilir;

 P(S,T) = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1). \,

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.