Biyolojik yaşam döngüsü

Sivrisineğin yaşam döngüsü. Erişkin sivrisineğin yumurtaları çeşitli evrelerden geçerek tekrar erişkin hâline gelir. Yaşam döngüsü üreme ile tamamlanır ve devam eder.

Biyoloji'de yaşam döngüsü bir canlının geçirdiği değişikliklerle tekrar başladığı noktaya dönmesidir. Biçim değişiklikleri büyüme, eşeysiz üreme, ve/veya eşeyli üreme gibi süreçleri içerir.

Bazı canlıların yaşam döngüsünde bir türün farklı soyları birbirini izler. Embryophyta ve su yosunlarının çoğu için iki çokhücreli evre vardır ve yaşam döngüleri soyların almaşı olarak adlandırılır. Kırmızı algler gibi üç ya da daha fazla çokhücreli evresi olan canlılar için daha çok yaşam öyküsü terimi kullanılır.[1]

Eşeyli üremeyi içeren yaşam döngüleri birbiri ardına gelen haploit (n) ve diploit (2n) evreleri içerir yani ploitlik değişikliği vardır. Diploit evreden haploit evreye geçiş için mayoz bölünme şarttır. Ploitliğin değişikliği için 3 tip döngü vardır:

Mitoz bölünme olduğunda ise yaşam döngüleri farklılaşır. Zigotik mayoz ve gametik mayoz'un birer mitoz evreleri vardır: zigotik mayozda n evresinde, gametik mayozda da 2n evresinde mitoz bölünme olur. Dolayısıyla zigotik ve gametik mayoza birlikte haplobiontik denir. Sporik mayoz ise hee iki evrede de mitoz içerdiğinden diplobiontik olarak adlandırılır.

Notlar

  1. Dixon, P.S. 1973. Biology of the Rhodophyta. Oliver & Boyd. ISBN 0 05 002485 X
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.