Birleşik Krallık Anayasası

Birleşik Krallık Anayasası, Birleşik Krallık'ın siyasi yapısını oluşturan yasalar ve ilkeler bütünüdür. Bireyler ile devlet arasındaki ilişki ve yasama, yürütme ve yargının işleyişi hakkında düzenlemeler içerir. Diğer ülkelerin aksine BK'da tek bir anayasal metin bulunmamaktadır. Bu durum genellikle yazılı olmayan anayasaya sahip olduğu şeklinde ifade edilmektedir.[1] İngiliz Anayasası'nın büyük bir bölümü kanunlar, mahkeme kararları, uzman çalışmaları ve antlaşmalar gibi yazı metinler doğrultusunda şekillenmiştir. Anayasa'nın parlamentonun anayasa geleneği gibi yazılı olmayan diğer kaynakları da mevcuttur.[2]

Kaynakça

  1. H Barnett, Constitutional and Administrative Law (5th edn Cavendish 2005) 9, "A written constitution is one contained within a single document or a [finite] series of documents, with or without amendments"
  2. See Erskine May: Parliamentary Practice, Cabinet Manual and Royal Prerogative in the United Kingdom
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.