Birinci Konstantinopolis Konsili

Hristiyanlık

Nenizili Gregor Konsil'in bir bölümünü yönetmiştir

Birinci İstanbul Konsili, 381 yılında I. Theodosius tarafından İstanbul'da toplanan konsildir.[1][2] Ekümenik olma iddiası ile toplanan konsil, iznik konsili ile çelişen kararlar aldığı nedeniyle günümüzde hala Vatikan tarafından kabul görmemektedir. İznik Konseyi tarafından kurulan inanç sisteminin onaylanması ve Arian anlaşmazlığı ile ilgilenmiştir. Aya İrini Kilisesi'nde 381 yılının Mayıs ile Temmuz ayları arasında toplanmıştır.

Arian anlaşmazlığı Bir rahip olan Arius'un görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Arius, 310 yıllarında İskenderiye'nin İlçesi Banealis'te göreve başlamıştır. Ona göre, sonsuzdan beri var olan Tanrı Bir ve Tek'tir, İsa ise sonradan Tanrı tarafından yaratılmıştır. Buna kanıt olarak Matta İncili'nde ki 5/9 ve 5/44,45 ayetlerini : "Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek." gösteriyordu. Taraftarları zamanla çoğaldı. Bu sorun, bu konsilin önemli konularından biri olmuştur.

Konstantinopolis bu konsilde Roma, Antakya ve İskenderiye'nin ardından 4. Patriklik olarak kabul edilmiştir.

Ana Hristiyan hizipleşmeleri ve alakalı erken dönem konsilleri

Kaynakça

  1. Socrates Scholasticus, Church History, book 5, chapters 8 & 11, puts the council in the same year as the revolt of Magnus Maximus and death of Gratian.
  2. Heather and Matthews, Goths in the Fourth Century, p. 136.
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.