Biricik

Biricik, matematiksel mantıkta bir öğenin (küme, sayı, vb.) tek türlü, eşsiz olması anlamına gelen mantıksal bir işlemcidir. "belirlenen özelliği sağlayan en az iki öğenin birbirine eşit olma" durumunun kısaltması olarak tanımlanır. \exists ! simgesi ile gösterilir. Matematiksel gösterimle

\exist ! x : \, \wp (x) \Leftrightarrow \exist x,y :\, \wp(x,y) \wedge (x=y)

olarak tanımlanır (burada \wp(x), x öğesine bağlı bir özelliktir).

Örnekler

\forall P \, \forall d \, \exists ! m  : \, ( P \not\in d ) \wedge ( d \parallel m )
f:A \rightarrow B
 \quad f(a)=b \Leftrightarrow \forall a \, \exist ! b : \, (a,b) \in f \sub A \times B

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/10/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.