Bimodal dağılım

Şekil 1. Aynı varyanslara fakat farklı araçlara sahip ve iki normal dağılımın karışımından oluşan basit bir bimodal dağılım. Şekil, olasılık yoğunluk fonksiyonunu (PDF) gösterir ve iki normal dağılımın çan eğrisi şeklindeki PDF'lerin ortalama değeridir.

Bimodal dağılım, istatistik biliminde sürekli olasılık dağılımı olup iki tepe değer arasında bir frekans dağılım eğrisini niteler. Bu tepe değerler olasılık yoğunluk fonksiyonunda, şekil 1'de gösterildiği gibi, farklı zirveler olarak görünür.

Bimodal dağılım gösteren değişkenlere dair bazı örnekler, belirli gayzer patlamaları arasındaki zaman, galaksilerin renk boyutlarında görülen geçişkenlik şeması, Afrika’da bulunan örücü Oecophylla karıncalardaki işçi karıncaların büyüklük dağılımı, Hodgkin lenfoma hastalığının sıklığı, Amerikalı yetişkinlerde antibiyotik bir ilaç olan izoniazidin etkisini yitirme hızı ve nova patlamalarının mutlak büyüklükleridir.

Popülasyon genetiğindeki kullanımında ise, bir toplumsal özellik için frekans dağılım eğrisi bimodal ise bu genellikle, kantitatif olarak ayrılan iki farklı fenotipin kanıtı olur.[1][2]

Diğer olasılık dağılımları aşağıda gösterilmiştir:

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bimodal dağılım, Sözlük, Genetik Laboratuvarı, Tanju Basmacı, Tıbbi Genetik MSc.Güncelleme= 2007-07-19 08:20:28
  2. Schilling, Mark F.; Watkins, Ann E.; Watkins, William (2002). "Is Human Height Bimodal?". The American Statistician 56 (3): 223–229. DOI:10.1198/00031300265.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.