Bilanço

Bilanço, (İtalyanca'dan bilancia, terazi; Latince bilanx) bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları ve yayımladıkları tablolardır. Bilanço Eşitliği Varlıklar = Sermaye+ Borçlar 'dır. Bir kuruluşun, varlıklarını ve o varlıkların kaynağını teşkil eden unsurların belirli bir tarih itibariyla gösterildiği hesap özetidir. Varlıklar kolonu ile Kaynaklar kolonunun dip toplamları her zaman birbirine eşittir. Bu eşitliğin nedeni varlığın elde edilme kaynağının özkaynak mı yoksa borç mu sorusuna yanıt vermesinden kaynaklanır. Özkaynaklar =Varlıklar-Borçlar şeklinde hesaplanır. İtalyan Din adamı luca bu sistemin temellerini atan ilk insandır.

Tekdüzen Hesap Planı bilanço hesaplarını beş grupta toplamıştır.

  1. Dönen / Cari Varlıklar
  2. Duran / Cari olmayan Varlıklar
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  5. Özkaynaklar
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.