Bilal bin Haris

Bu sayfanın içeriği uygun değil ya da boş!


Bu sayfa, Vikipedi'nin hızlı silme politikası gereğince silinmesi için etiketlenmiştir ve bir hizmetlinin incelemesini beklemektedir.
Sayfanın silinmemesi gerektiğini düşünüyorsanız, bu şablonu kaldırmadan,
Nedeninizi tartışma sayfasında belirtiniz ya da
Sayfayı, silinme gerekçelerini ortadan kaldıracak biçimde düzenleyiniz.

Hizmetliler için: Lütfen sayfanın geçmişine, özellikle de son değişikliği; kontrol etmeden sayfayı silme; işlemini gerçekleştirmeyiniz.


Neden ? G9: Telif
Telif ihlali oluşturulan sayfa: http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=060153&idno2=c060126#1
Kim ? Bu sayfa üzerindeki en son değişiklik, 0 saniye önce
Sahabe
Bilal bin Haris
بلال بن الحارث
Ölüm 680
Basra
Çocuk(lar) Hâris

Bilal bin Haris (Arapça: بلال بن الحارث) (Tam adı Ebû Abdirrahmân Bilâl bin Hâris b. Usm b. Saîd el-Müzenî)

Hayatı[1]

Hicri beşinci yılda Müzeyne elçileriyle birlikte Muhammed’e gelen Bilâl, Medine ile Mekke arasındaki el-Eş‘ar’da ikamet etmekteydi. Muhammed kendisine sel sularının yarıp genişlettiği su yatağını (Akīku’l-Medîne) iktâ etti ve onu savaşlarda kullanılan atlarla develerin yaylağı olan, Müzeyne kabilesinin sınırları içindeki 'Nakı' adlı otlağı korumakla görevlendirdi. Dûmetülcendel Seferi’ne katıldı. Muhammed onu, Mekke'nin fethi öncesinde ramazan ayında Medine’ye; gelmelerini temin etmek üzere Müzeyne kabilesine haberci olarak gönderdi. Mekke'nin fethine 1000 kişilik bir kuvvetle katılan Müzeyneliler’in üç sancaktarından biri Bilâl'di. Kādisiye (636) ve İfrîkıyye savaşlarına da (647-648) katıldı ve yine Müzeyne kabilesinin sancaktarlığını yaptı.

Son yıllarını Basra’da geçiren Bilâl seksen yaşlarındayken vefat etti. Kendisinden, oğlu Hâris ve Alkame bin Vakkās hadis rivayet etmişlerdir.

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.