Bihar'ul-Envar

Bihar'ul-Envar
بحار الأنوار
Dil(ler) Arapça
Yazar Muhammed Bâkır el-Meclisî

Bihar'ul-Envar (Arapça:بحار الأنوار), Şii, Caferi rivayetlerin tamamını derlemek amacıyla el-Meclisî tarafından meydana getirilen eser.

Toplam yirmi altı ciltten oluşan eserin her cildinde farklı konular ihtiva eder. Ciltlerde peygamberlerin hayatları, imamların hayatları, kerametleri ve sair dini konularla ilgili bilgiler yer alır. el-Meclisî Bihar'ül-Envar'ı, hazırlarken 400 civarında Şii müellifin eserlerinden istifade etmiştir. Küleyni, Ebu Cafer et-Tusî, el-Hilli, et-Tabersi, el-Kummi, Şerif er-Radi ve Şerif el-Murtaza, gibi önde gelen Şii alimlerden yararlanmıştır.

Şii rivayetlerin doğruluğunu teyit için de Kütüb-i Sitte'den başka Ehli Sünnet'ten Ahmed b. Hanbel, İbn Kuteybe, Taftazani, et-Taberi, Seyyid Şerif Cürcani, Fahreddin er-Razi, Beyzavi, İbnü'l-Esir ve Süyûti gibi 50'den fazla alimin eserlerinden faydalanmıştır.

Eleştiriler

Şii yazar Musa el-Musavi'ye göre Bihar'ul-Envar zengin bir kaynak olmasına rağmen Şii imamları insan üstü gösteren kerametlerin ve ilk üç halifeyi kötüleyen rivayetlerin Müslümanların birliğini bozacak asılsız iddialar olduğunu dile getirmiştir.[1]

Kaynakça

  1. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 6,  sayfa: 141
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/4/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.