Beni Kureyza

Beni Kureyza, İslâm’ın doğuşunda Medine’de bulunan üç Yahudi kabilesinden biridir. İslam Peygamberi Muhammed ile olan çatışmalarıyla bilinirler. 627 senesinde Benî Kurayza kabilesinin Muhammed ile anlaşmalarının bozulması sonrası meydana gelen olayda İslami kaynaklara göre anlaşma gereğince Hendek Muharebesinde Müslümanlarla beraber düşman tarafından sarılan Medine'yi korumaları gerekirken Muhammed ile olan anlaşmayı bozup daha sonra karşı safta hareket etmeye başladılar. İnanışa göre, Allah Muhammed'in Benî Kureyza'nın üzerine yürümesini emretmekteydi.[1] Bunun üzerine kuşatılan kalenin önüne varıldığında Muhammed, onları İslâm'a davet etti. Olumsuz cevap üzerine teslim olmalarını istediyse de bu teklifin de reddedilmesiyle çatışma başladı. Karşılıklı ok ve taş atışlarıyla 1 aya yakın süren kuşatmanın sonunda Beni Kureyza teslim oldu. Alınan karar doğrultusunda Beni Kureyza'dan erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklara esir muamelesi yapılacak, mallar Müslümanlar arasında paylaştırılacaktı. Muhammed ise esirlerden kendi payına Reyhâne bint Zeyd'i aldı.[2] Muhammed Medine'nin pazar yerinde hendekler kazdırdı ve sayıları 600'ü aşan Beni Kureyza'dan erkekler getirilerek bu hendeklerin içinde başları kesilerek öldürüldü.[3]

Kaynaklar

  1. Taberi II, s. 491
  2. Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt: 26; sayfa 432
  3. Taberi II, s. 500
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.