Bayt

Bayt Birimleri
Yaygın önek İkilik önek
Ad Sembol Ondalık İkilik Ad Sembol İkilik
kilobaytKB 103210 kibibaytKiB210
megabaytMB 106220 mebibaytMiB220
gigabaytGB 109230 gibibyteGiB230
terabaytTB 1012240 tebibaytTiB240
petabaytPB 1015250 pebibaytPiB250
eksabaytEB 1018260 eksbibaytEiB260
zettabaytZB 1021270 zebibaytZiB270
yottabaytYB 1024280 yobibaytYiB280

Bayt (İngilizce: byte), elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimi. Bir bayt, Latin alfabesini baz alan 8-bitlik bir kodlamada herhangi bir harfi temsil eder.

Bitten sonraki ikinci en küçük sayısal bilgisayar birimidir. Bir Bayt, 0 ile 255 arasındaki değeri veya diğer anlamda 256 şalter durumunu temsil etmektedir. Yani 2 üssü 8'dir. Onluk düzende 167'nin ikilik düzende dizilimi şöyledir: 10100111.

bit'in onluk sayı değeri 255 olup, 0 ile birlikte, 256 şalter durumunu gösterir. Eğer somut sonuç 2 üzeri 10'u geçiyorsa o zaman sayının sonundaki rakamlar silinip onun yerine kısaltmalar eklenir. Örneğin,

Bit terimi ilk defa IBM çalışanları tarafından 1956'da ortaya atılmıştır. Aslında, doğrudan adreslenebilen belleğin 6 bitlik bir değeri tanımlayan en küçük birimi olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, 1956'da, 6 bitten 8 bite geliştirilmiştir. Bite, bit ile karıştırılmaması için daha sonra Bayt'a çevrilmiştir.

Diğer bir kelime açıklamasına göre de, Byte, "by eight"in (Türkçede sekiz kez veya sekiz ile) kısaltılmış halidir.

Katları

Farklı ölçümler için kullanılan ön ekler genellikle diğer ölçümler ile aynı kullanıma sahiptir, fakat azda olsa farklılıklar vardır. Önceden ikilik sistemin katı olan 1,024 (210) ile çarpılarak kullanılırdı, uygun olanı onluk sistemin katı olan 1,000 (103) ile çarpmaktır Aşağıdaki tablo bu farklı kullanımları gösteriyor.

Önek Adı SI Anlamı İkili sistemdeki anlamı Farkları
K veya k kilo 103   = 10001 210 = 10241 2.40%
M mega 106   = 10002 220 = 10242 4.86%
G giga 109   = 10003 230 = 10243 7.37%
T tera 1012 = 10004 240 = 10244 9.95%
P peta 1015 = 10005 250 = 10245 12.59%
E exa 1018 = 10006 260 = 10246 15.29%

1998'de IEC daha sonraları ise IEEE yeni standart yayınladı. binary prefix:

Önek Adı
Kibi ikilik kilo 1 kibibayt (KiB) 210 bayt 1024 B
Mebi ikilik mega 1 Mebibayt (MiB) 220 bayt 1024 KiB
Gibi ikilik giga 1 Gibibayt (GiB) 230 bayt 1024 MiB
Tebi ikilik tera 1 Tebibayt (TiB) 240 bayt 1024 GiB
Pebi ikilik peta 1 Pebibayt (PiB) 250 bayt 1024 TiB
Exbi ikilik exa 1 Exbibayt (EiB) 260 bayt 1024 PiB

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.