I. Dünya Savaşı Batı Cephesi

Batı Cephesi
I. Dünya Savaşı

Batı Cephesinde Alman ve İtilaf kuvvetleri savaşın önemli bir kısmını siper savaşları şeklinde geçirdi.
Tarih19141918
BölgeBatı Avrupa
Sonuçİtilaf Devletleri kazandı.
Taraflar

Belçika Belçika
Birleşik Krallık Birleşik Krallık

Fransa Fransa
İtalya Krallığı İtalya
Portekiz Portekiz[7]

Amerika Birleşik Devletleri ABD
Alman İmparatorluğu Alman İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Fransa Ferdinand Foch Alman İmparatorluğu Helmuth von Moltke
Alman İmparatorluğu Erich von Falkenhayn
Alman İmparatorluğu Hindenburg
Alman İmparatorluğu Erich Ludendorff
Alman İmparatorluğu Wilhelm Groener
Kayıplar
~4,800,000 Bilinmiyor

Batı Cephesi, Almanya'nın batısında kalan Avrupa topraklarında, esas olarak Belçika, Hollanda ve Fransa'yı içine alan cephedir.

1914 yılı

Almanya’nın savaş stratejisi, Schlieffen Planı’na dayanmaktadır. Bu plana göre; seferberliğini iki haftada tamamlayabilecek olan Fransa 39 günde savaş dışı bırakılacak ve müteakiben doğu cephesine dönülerek seferberliğini geniş coğrafyası içerisinde en az altı haftada ve güçlükle tamamlayacağı değerlendirilen Rusya'ya taarruz edilecekti.

Batı Cephesi savaşları 4 Ağustos 1914 tarihinde Alman ordularının Belçika’ya saldırmasıyla başlamıştır. Ancak Belçika ordusu hiç umulmadık bir direnme gösterdi. Alman birlikleri Liege kentini, planlandığı gibi 24 saat sonunda değil, 13 günlük çatışmanın ardından ele geçirip Fransa içlerine ilerlemek zorunda kaldılar. Fransa topraklarında ilerleyen Alman orduları, Paris’e 70 km kala, Marne nehri geçişlerinde sert bir Fransız direnişiyle karşılaştılar. 6-12 Eylül tarihlerindeki, I. Dünya Savaşı’nın en kanlı savaşlarından olan Marne Savaşı ardından Batı Cephesi’nde hatlar kilitlenmiştir. İki taraf da siperlere yerleştiler ve defalarca yenilenen karşılıklı taarruzlardan bir sonuç elde edemediler.

1915 yılı

Siperden sipere karşılıklı taarruzlar 1915 yılı boyunca da yenilenmiştir. Her iki taraf açısından da ağır kayıplara karşın cephe hattında sonuç alıcı bir değişme olmamıştır. 1915 yılındaki Batı Cephesi savaşlarının önemli bir yanı da ilk kez zehirli gaz kullanılmış olmasıdır.

1916 yılı

Rusya’nın askeri gücünün artık zayıflamış olduğunu düşünen Alman Genel Kurmay Başkanı Erich von Falkenhayn, önemli ölçüde takviye ettiği kuvvetlerle Verdun üzerinden genel bir taarruz başlattı. 21 Şubat 1916 tarihinde başlayan Verdun Savaşı 24 kmlik dar bir cephe hattından yoğun bombardımanla başlatılmıştır. Başlangıçta Fransız birliklerinde dağılma belirtileri ortaya çıkmışsa da Mareşal Petain yeni yollar açtırarak cepheyi sürekli olarak cephane yönünden desteklemiştir. Fransız topçu bataryalarının sürekli ve etkili ateşi, Alman ilerlemesini güçleştirmiş, sonunda ise durdurulmasında önemli unsur olmuştur. I. Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarından olan Verdun Savaşı, taraflara toplam 650 binin üzerinde kayba malolmuştur.

Haziran ayı sonuna kadar Alman birlikleri yine de düzenli ama ağır da olsa ilerleme kaydetmişlerdi. Ancak Fransız ve İngiliz Yurtdışı Sefer kuvvetinin Somme ırmağı kıyılarında başlattıkları karşı taarruz, Alman ilerlemesini durdurmuştur. Dört ay süren Somme Savaşı’nda Alman birlikleri eski mevzilerine çekilmek zorunda kalmışlardır. Ağır kayıplarla sonuçlanan Somme Savaşları da Alman kuvvetlerini Fransız topraklarından çıkartmakta beklenen başarıya ulaşmamıştır.

1917 yılı

1916 yılında yaşanan başarısızlıklar üzerine R.G. Nivelle Fransız Orduları Başkomutanlığına atandı. Nivelle, Fransız ordularının baş rolü oynayacağı bir genel karşı saldırıyla Almanları Fransa topraklarından çıkartmayı öngören bir savaş planı önermiştir. İngiliz birliklerince cephenin kanatlarından yapılacak tespit taarruzlarının hemen ardından Fransız birliklerinin cephenin merkez bölümünde başlatacakları bir karşı taarruz planıdır bu. Plan konusunda İngiliz hükümetiyle mutabakat ancak Nisan ayı sonlarında sağlanabildi. Bu arada Almanlar ise merkez bölgeyi takviye ettiler ve bir miktar geri çekilerek boşalttıkları bölgeyi mayınladılar. Neticede Fransız saldırısı ağır kayıplarla başarısız olmuştur.

Temmuz ayında İngiliz birliklerinin başlattıkları saldırılar, cephe hattında kayda değer bir değişme yaratmadığı gibi 250 bin kayba yol açmıştır. Orduda, yer yer ayaklanmalara kadar varan huzursuzlukları bastıran General Petain’in yürüttüğü taarruzlar ise bazı stratejik noktaların ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştır.

1918 yılı

İtilaf Devletleri açısından Batı Cephesi’nde 1918 yılının ilk aylarındaki temel sorun, Alman kuvvetlerinin Doğu Cephesi’nden aktardıkları kuvvetler karşısında, Amerikan birlikleri kıtaya ulaşıncaya kadar direnebilmektir.

Alman saldırısı 21 Mart 1918 tarihinde başlatılmıştır. Kısmî başarılar sağlayan Alman taarruzları, Temmuz ayı ortalarında Fransız birliklerinin hafif tankların desteğinde giriştikleri karşı saldırılarla durmuş, hemen ardından da düzensiz bir geri çekilmeye dönüşmüştür.

Eylül ayında Amerikan birliklerinin de katıldığı bir harekat planlanmıştır. Bu plana göre İtilaf Orduları dört kol üzerinden saldırıya geçerek Alman cephesinin geri bağlantısını keseceklerdir. Çeşitli nedenlerle bu amaca ulaşılmamış olmasına karşın harekat Alman Genel Kurmayı üzerinde savaşın geleceği ile ilgili genel bir umutsuzluk yaratmıştır. 3 Ekim 1918 tarihinde ABD ile gizli ateşkes görüşmelerine başlanmıştır.

İlgili filmler

Kaynakça

  1. "First World War 1914 – 1918". Australian War Memorial. 16 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080516054242/http://www.awm.gov.au/atwar/ww1.htm. Erişim tarihi: 2006-12-05.
  2. "Canada in the First World War and the Road to Vimy Ridge" (English). Veteran Affairs Canada. 1992. 9 Kasım 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20071109205546/http://www.vac-acc.gc.ca:80/general/sub.cfm?source=history/firstwar/vimy. Erişim tarihi: 2006-12-05.
  3. Corrigan, Gordon (1999). Sepoys in the Trenches: The Indian Corps on the Western Front 1914-15. Spellmount Ltd.. ISBN 1-86227-354-5.
  4. See The Royal Newfoundland Regiment
  5. "New Zealand and the First World War - Overview". New Zealand's History Online. 22 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100522073253/http://www.nzhistory.net.nz/war/ww1-overview. Erişim tarihi: 2007-01-26.
  6. Uys, I.S.. "The South Africans at Delville Wood". The South African Military History Society. 3 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131203014404/http://rapidttp.com/milhist/vol072iu.html. Erişim tarihi: 2007-01-26.
  7. Rodrigues, Hugo. "Portugal in World War I". The First World War. 17 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20071017154653/http://first-world-war.org:80/portu.htm. Erişim tarihi: 2007-01-26.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.