Basit sözcük

Basit sözcük Türkçede hiçbir yapım eki almamış (hiçbir ek almamış) veya başka bir sözcükle birleşmemiş sözcük. Yalın haldeki basit sözcük aynı zamanda o sözcüğün köküdür.

Kalem, süt, göz,kağıt,halı ve gitmek basit sözcüklere örnektir; ancak bu sözcüklerden yapım ekleri veya başka sözcükler eklenerek türetilmiş kalemlik, sütçü, gözlük, kağıthane, halıcı, gider[Not 1] gibi sözcükler basit değildir.

Basit sözcükler çekim eki almış halde olabilir. Çekim ekleri yeni bir sözcük oluşturmadığından sözcük "basit" olarak kalır. Örneğin aşağıdaki cümlelerdeki "tüm" kelimeler basit halidedir:

İyelik ekleri de basit sözcüklere örnek olarak gösterilebilir.

Kök

Kök, bir sözcüğün yapım veya çekim eki almamış, anlamlı en küçük kısmıdır.[1] "Basit sözcük" ile "kök" kavramları karıştırılmamalıdır. Basit sözcükler genellikle kök ve çekim eklerinden meydana gelir, ancak bazen basit bir sözcük kök halinde de olabilir. Kök halindeki sözcükler ise her zaman basittir. Aşağıdaki örneklerde altı çizili sözcükler basit sözcüklere örnektir:

Notlar

  1. "Harcama" anlamındaki "gider" sözcüğü kastedilmiştir; "gitmek" fiilinin geniş zaman kipi değil.

Kaynakça

  1. "kök." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 30 Ocak 2015
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.