Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kuruluş 1965
Eski isim(ler)i Basın ve Yayın Yüksek Okulu (BYYO)
Bağlılık Ankara Üniversitesi
Dekan Prof. Dr. Abdülrezak Altun
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Engin Sarı, Yrd. Doç. Dr. Halise Karaaslan Şanlı
Bulunduğu Yer Ankara
Web sitesi http://ilef.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İlef), Ankara Üniversitesi'ne bağlı olan ve lisans düzeyinde dört yıllık eğitim veren iletişim fakültesi.

Tarihçe

Basın sektöründe çalışacak nitelikli eleman yetiştirme amacıyla bir gazetecilik okulu kurma fikriyle yola çıkan gazeteci Metin Toker, Dr. Hıfzı Topuz ile birlikte çalışmalara başladı. Kasım 1965’de UNESCO ve Gazeteciler Cemiyeti'nin de katkılarıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı yüksekokul olarak kuruldu. Basın ve Yayın Yüksek Okulu (BYYO) adıyla kurulan okul, Türkiye'de basın yayın alanında lisans düzeyinde değitim veren ilk kurum oldu.

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ve Radyo ve Televizyon Bölümü olmak üzere iki bölümde eğitim verilen kurum, 1988 yalında Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nü Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü şeklinde ikiye ayırarak üç bölüm ile eğitime vermeye devam etti. 6 Kasım 1982'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden ayrılarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir fakülteye dönüştü ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi adını aldı. 1986 yılında ise lisans üstü eğitimine başladı.[1]

Bölüm ve anabilim dalları

İletişim Fakültesi akademik faaliyetlerini halen 3 bölüm ve bu bölümlere bağlı 12 anabilim dalında sürdürmektedir. Bölümler ve anabilim dalları şöyledir:

Gazetecilik Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Eğitim ve Uygulama Alanları

İletişim Fakültesi zaman içinde ortaya çıkan eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına paralel olarak mevcut binanın sınırlarını zorlayarak çeşitli eğitim ve uygulama alanları oluşturmuştur.Fakülte eğitim ve uygulama alanlarının önemli özelliklerinden biri de, her dersliğe önceki yıllarda okulda faaliyet göstermiş ancak çeşitli nedenlerle hayatlarını kaybeden öğretim üyelerinin isimlerinin verilmesidir. Fakültenin iki büyük dersliği her ikisi de suikast sonucunda hayatını kaybeden Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı'nın isimlerini, diğer derslikler ise okulun eski dekanlarından Erol Mutlu ve Reşat Aktan, eski öğretim üyeleri Metin Toker ve Mahmut Tali Öngören'in isimlerini taşımaktadır.

Mekân Türü Adedi Kapasite
Derslik 14 750
Laboratuvar/Atölye 6 110
Konferans Salonu 2 205

Radyo İlef

Ankara Üniversitesi Radyosu Radyo İlef adıyla Ankara civarında 91.0 frekansında kesintisiz yayın yapan yerel radyo istasyonudur. Ayrıca internet üzerinden dinlenebilmektedir. Yayın, fakültede yer alan Esin Öngören Stüdyoları'ndan yapılmaktadır.[2]

Görünüm

Fakültenin uygulama gazetesi olan Görünüm, 1981 yılından beri basılı olarak yayınlanmaktadır. Öğrenciler tarafından hazırlanan gazetede haber, röportaj, makale gibi metinsel çalışmalara ek olarak haber fotoğrafçılığı, gazete tasarım, internet haberciliği başlıklarda da uygulamalar yapılmaktatır.[3]

Olanaklar

İlef öğrencileri, fakültede geçirdikleri süre boyunca gerek dersler kapsamında gerekse ders-dışı çalışmalarında Haber, Radyo, Film, Fotoğraf ve Reklam atölyeleri gibi uygulama olanaklarından yararlanırlar. Ayrıca iletişmle ilgili çok sayıda öğrenci topluluğu da faaliyet göstermektedir. Bunların yanında, İlef, öğrencilerine öğrenim yaşamlarında sıkça kullandıkları dört önemli mekân daha sağlamaktadır. Bunlarla ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Kütüphane

İletişim alanında uzmanlaşan İlef kütüphanesi, geniş bir kitap ve dergi koleksiyonuyla öğrencilerimize ve araştırmacılara hizmet vermektedir. Kütüphane, Ankara Üniversitesi'nin Bil-Sis sistemi aracılığıyla internet üzerinden de sorgulanabilmektedir.

Bilgisayar Laboratuvarı

1993 yılında Macintosh bilgisayarlarla kurulan laboratuvar, daha sonra PC bilgisayarlarla desteklenerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Laboratuvarda 29 adet PC bilgisayar, 2 adet lazer yazıcı, 2 adet " image writer" yazıcı, 2 adet tarayıcı bulunmaktadır. Laboratuvar hem derslerde, hem de öğrencilerin uygulamalarında ve internet erişimlerinde kullanılmaktadır. Öğrenciler bilgisayarlardan istedikleri zaman yararlanabilmektedirler.

Öğretim yılı boyunca "Web Ortamında Haber Sunum Teknikleri", "Grafik Tasarımı" gibi dersler ve bu derslerin uygulamaları burada gerçekleştirillmektedir.

Mahmut Tali Öngören Salonu

İlef'teki en önemli mekânlardan birisi şüphesiz Mahmut Tali Öngören Salonu'dur. Bir oditoryum niteliğindeki bu salon, film gösterimlerinden derslere, toplantılardan törenlere çok çeşitli etkinliklerde kullanılmaktadır. 140 koltuk kapasiteli salonda, video projeksiyon sistemiyle DVD, VHS, Betamax, DivX ve bilgisayardan gösterim olanakları bulunmakta ve Dolby Digital Surround ses sistemiyle desteklenmektedir. Salona 1999 yılında kaybedilen ve okulun ilk öğretim elemanlarından olan Mahmut Tali Öngören'in adı verilmiştir.

Kulis

Kulis, fakültenin kantinine verilen isimdir. Kantin sadece ders aralarından öğrencilerin dinlendikleri bir mekân olarak değil, aynı zamandan okulun akademik ve politik dinamizmini taşıyan bir mekân olarak dikkat çekmektedir.

Öğrencilere Yönelik Sportif, Kültürel ve Sosyal Hizmetler

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, hem eğitim alanının özgünlüğü, hem de eğitim anlayışının gerekleri itibariyle öğrencilerinin farklı alanlara ilgi duymasını teşvik eden bir anlayışa sahiptir. Bu doğrultuda, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birim ve kurumlarca sağlanan sportif, kültürel ve sosyal hizmetlerin yanı sıra, bizzat fakülte içinde özel olanaklar da yaratılmaktadır. Öğrenciler gerek eğitim programı kapsamındaki alanlarda, gerekse tamamen kendi özel ilgi ve becerilerine dönük alanlarda topluluk ve kulüp yapılanması oluşturmakta, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan danışman öğretim elemanının gözetiminde faaliyette bulunmaktadırlar. Bu yapılanmalar arasında geçmişi 10 yılı aşanlar bulunduğu gibi yeni öğretim yılında kurulan topluluklar da vardır.

Atölyeler

Topluluklar

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.