Baltık dilleri

Baltık dilleri, Kuzey Avrupa'da konuşulan Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-Slav dilleri koluna bağlı bir dil grubudur. Bu dil grubu bazen doğu batı olarak bazen de ölü veya hala konuşulan bir dil olarak ayrılmaktadır. Eski Baltık dilleriyle yeni Baltık Dillerinin karşılıklı birbirini anlaması mümkün değildir. Çünkü yeni Baltık dillerine çok fazla Slavca sözcük girmiştir. Alfabe olarak Latin alfabesini kullanırlar.

Sınıflandırma

Batı Baltık dilleri

Doğu Baltık Dilleri

En fazla konuşulan Baltık Dili Litvanca'dır.

Doğu Baltık Dilleri

Coğrafi dağılım

Baltık Dillerinin dağılımı

Baltık dilleri, Letonya'da Litvanya'da Kanada'da Avustralya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Polonya'da Almanya'da Beyaz Rusya'da ve Ukrayna'da ve ağırlıklı olarak da İskandinav ülkelerinde konuşulur. Ama giderek konuşan sayısı azalmaktadır.

Tarihçe

Baltık dillerinin ayrı bir grup olmasına karşın kanıtlar 1350'de bulunmuştur. Bu çalışmalardan sonra ilk kez Prusça ve Almanca çeviriler yapıldı. Ve 1545'te ilk kez Litvanca İncil basıldı. Sonra Prusya döneminde de Prusça Alman etkisiyle asimile oldu. Rus İmparatorluğu yerel dilleri yasaklandığında çoğu lehçe yok oldu. Baltık halkı aşırı dirense de dillerinin birçoğunu koruyamadılar.

Hint-Avrupa dilleriyle ilişkisi

Baltık dillerinin hepsinde antik Hint-Avrupa'nın etkilerini görmek mümkündür ve diğer dillerle aynı sözcükler veya fonetik farklılıklar vardır. Bunun en belirginlerinden biri, Slav dilleriyle Baltık dilleri arasındaki ilişkidir. Bu yüzden bulunduğu sınıf Baltık-Slav dilleri olarak adlandırılır. Benzerliğin iki büyük sebebi var, ilki Rus İmparatorluğu'nun getirdiği baskı, diğeri de Slavlarla Baltık halklarının birbirlerine yakın yaşamalarıdır. Bunun dışında Almancanın etkileri de görülür.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.