Bahira

Rahip Bahira; Şam'da kalıntıları bulunan kendi adı ile anılan Rahip Bahira Manastırı'nın rahibi.

Muhammad'in Bahira ile karşılaşması Cami'üt-Tevarih, 1315.

Anlatıldığına göre Rahip Bahira Busra Manastırında asıl adı Cercis olan, kendisine Buheyra veya Bahira denilen rahiptir. Ürdün topraklarında Amman'ın 45 km güneyine düşen eski adı "Mey'fa'a" olan, şimdi ise Ümm'ur-Rasas denilen yerdeki bir ufak hırıstiyan ibadethanesinde, yani "Savmaah" da yaşamaktaydı.

Siyer kaynaklarındaki anlatımlara göre Muhammed bin Abdullah'ın amcası Ebu Talip ile Şam'a ticaret için giderken yolda kafileyi durdurup Muhammed Mustafa'nın sırtındaki nübüvvet (nebilik-peygamberlik) mührüne, başının üzerinde duran buluta ve diğer alametlere bakarak son Peygamber olduğunu tahmin eden ve Yahudiler tarafından öldürülebileceğini Ebu Talip'e söylemiş, bunun sonucunda Ebu Talip Mekke'ye geri dönmüştür.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/26/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.