Büyük melekler

Büyük melekler (Latince: archangelus) hiyerarşide üstte yer alan meleklerdir. İslam, Yahudilik ve Zerdüştçülük'te sayıları ve kimlikleri bellidir. Hristiyanlıkta ise kesin değildir.

İslamiyet'te Büyük Melekler

İslamiyette dört büyük melek vardır. Bunlar Cebrâîl, Mîkâîl, İsrâfil ve Azrâîl'dir. Cebrail'in görevi peygamberlere vahiy getirmektir yani o Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere getiren (ileten) melektir. Ayrıca Cebrail tüm meleklerin en büyüğü ve en üstün olanıdır. Mikail'in görevi doğa olaylarını idare etmektir. İsrafil'in görevi kıyamet günü sûra üflemektir. Azrail'in görevi ise insanların canını almaktır, bu nedenle kuranda ölüm meleği (melekü'l mevt) olarak geçer.

Hristiyanlıkta Büyük Melekler

Michael, Gabriel ve genelde Raphael büyük melek kabul edilir. Uriel de bazen dördüncü olarak kabul edilir. Michael İslam'daki Mîkâîl'le, Gabriel Cebrâîl'le, Raphael İsrâfil'le, Uriel Azrâîl'le benzerlik gösterir. Mikail en güçlü melek olarak kabul edilir ve cennet ordusunun komutanıdır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.