Bölgesel güç

Bazı Bölgesel Güçlerin liderleri 2010 G-20 zirvesinde, Seul, Güney Kore

Uluslararası ilişkilerde, bir bölgesel güç, belli bir coğrafya bölgesinde gücü olan devleti tanımlamaktadır.[1] [2]

Tanım

Bir bölgesel gücü tanımlayan birbirinden çok az farklı tanımlar vardır: Politik Araştırmalar için Avrupa Ortaklık Komisyonu'na göre bölgesel bir güç, "coğrafik olarak tanımlanmış olan bir bölgeye ait olan, bu bölgeyi ekonomik ve askeri açıdan etkileyen, bölgede hegemonya işlevi görebilecek güce ve güç kaynaklarının kullanımına istekli olacak şekilde dünya ölçeğinde belli bir etkiye sahip olmalı ve komşuları tarafından bölgesel lider olarak tanınmış ve hatta kabullenilmiş bir ülke olmalıdır."[1]

Alman Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsüne göre ise bir bölgesel güç mutlaka;

Bölgesel Güce Sahip Olan Devletler Listesi

Dünyadaki bölgesel güçleri gösteren harita.

Afrika

Batı Afrika

Güney Afrika

Kuzey Afrika

Asya

Batı Asya

Doğu Asya

Güneydoğu Asya

Güney Asya

Amerika

Kuzey Amerika

Latin Amerika

Avrupa

Batı Avrupa

Avrasya

Okyanusya

Dipnotlar

Kaynak

http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_power

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.